מידת הגאוה, רדיפת כבוד

קוד: מידת הגאוה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות