אבימלך נהרג בגלל כעס וגאוה

קוד: אבימלך נהרג בגלל כעס וגאוה בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל: פירושים וסימנים 2

מלחמתו של אבימלך בבעלי שכם מתחילה בפסוק:
שופטים ט23: "וישלח א-להים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי-שכם... לבוא חמס שבעים בני ירובעל ודמם לשום על אבימלך … ועל בעלי-שכם"

ומסתיימת בפסוק: "וישב א-להים את רעת אבימלך … ואת כל רעת אנשי-שכם השיב א-להים בראשם, ותבוא אליהם קללת יותם בן ירובעל".

הפסוקים מדגישים, שהמלחמה הזאת היא לא מלחמה טבעית: זוהי מלחמה שה' אירגן, כדי להעניש גם את אבימלך וגם את בעלי-שכם, וכמו שאמר יותם בקללה שלו: "תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי-שכם..., ותצא אש מבעלי-שכם... ותאכל את אבימלך".

ועכשיו נתחיל להסביר את הפסוקים לפי העיקרון הזה (ע"פ מלבי"ם).

-

תגובות