חייו של עזריהו-עוזיהו

קוד: חייו של עזריהו-עוזיהו בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: הדס ניצן

אל: שיעור נח"ת ת"א ו אדר ס"א

בס"ד

הסיכומים כתובים כמו ש אני (אליאב ) הבנתי אותם וניתן לפנות אלי בכל בעיה טכנית או אחרת.

שיעור של הדס ניצן הועבר במחוז ת"א בו' אדר תשס"א

נא לקרוא מל"ב פרק ט"ו א'-ז' נושא השיעור: עזריה\ו-עוזיה\ו

יש רק 3 דברים שאומרים על עוזיהו: 1 ויעש הישר (ג'). 2 בימיו הבמות לא סרו (ד').

3 היה מצורע עד יום מותו(ה').

בפסוקים ד'-ה' כתוב: "רק הבמות לא סרו...וינגע ה' את המלך" הסמיכות כאן נראית ברורה – בגלל שהבמות לא סרו אז וינגע ה' את המלך, ולא ברור זה שהבמות לא סרו זו אשמת העם ולא אשמת המלך אז למה הוא נענש???(איש בחטאו ימות)

בספר דבהי"ב פרק כ"ו מסופר על-כך שעוזיהו כבש הרבה שטחים ולכן חשב שהוא יכול "להתלהב" ונכנס להקטיר קטורת במקום שאסור לו כי הוא לו כהן, והצרעת שקיבל היתה גם על הבמות וגם על זה שנכנס להקטיר.

ובכל-זאת עוזיהו מקבל את כל העונשים מה עִם העַם?

עמוס א',א': "דברי עמוס אשר חזה...בימי עוזיהו...שנתיים לפני הרעש " (הרעש=העונש לעם)

ישעיה ו',ד': "וינעו אמות הספים מקול הקורא" ובתחילת הקטע כתוב(פס' א'): "בשנת מות המלך עוזיהו" ו"וינעו אמות הספים" זה הרעש שעמוס ניבא, ואם-כך "בשנת מות" שנצטרע.

היו שלושה דברים שקרו באותו זמן: 1. עוזיהו נצטרע.

2. ישעיה התחיל להתנבא.

3. ה רעש.

במדבר י"ח,ז': "והזר הקרב יומת" (כתוב 4 פעמים) ומצורע חשוב כמו מת.

זכריה י"ד,ה': "...ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה"

למה דווקא הם נענשים בעונש קולקטיבי? (כולל)

יש רק חמישה מלכים שכתוב עליהם"רק הבמות לא סרו...מזבחים ומקטרים בבמות" ואלו הם: אסא מלך יהודה (מלכ"א ט"ו,י"ד) יהושפט מלך יהודה (מלכ"א כ"ב,מ"ד) יואש מלך יהודה (מלכ"ב י"ב,ד') אמציה מלך יהודה (מלכ"ב י"ד,ד') וכמובן עוזיהו. עוזיהו היה המלך היחיד שהחטא שלו מצטלב עם החטא של העם שלא כמו המלכים האחרים שכתוב עליהם, עוזיהו חטא בלאו שמופיע ארבע פעמים בתורה.

מוסר השכל: לא להתגאות!!!

תגובות