ביטויי גאוה

קוד: ביטויי גאוה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת:

אל: התחלה בלבד

גובה לב

גובה רוח

ע"ע לב-רוח

גובה עיניים

זדון לב

(ע"ע זדון )

רוחב לב

גודל לב

תגובות