וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה ה'

קוד: ביאור:שמות לה10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

במסגרת הציווי לבנות משכן לה' במדבר, אמר משה לבני ישראל:
שמות לה10: "וְכָל חֲכַם לֵב בָּכֶם יָבֹאוּ וְיַעֲשׂוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר צִוָּה ה'"

הציווי פונה אל "כל חכם לב" - מדוע? האם רק חכמים צריכים לקיים את מצוות ה'?

1. הפירוש המקובל הוא, שאכן, מצוות ה' מחייבות את החכמים יותר מאת שאר העם, בפרט מצוות בניית המשכן, הדורשת חכמה וכישרון. כל אדם צריך להשתמש בכישרונות שה' נתן לו קודם-כל כדי לקיים את מצוות ה'. 2. ויש מפרשים, שהכתוב צריך להדגיש דווקא את החכמים, שרגילים 'להתחכם' ולמצוא היתרים ומעקפים כדי להתחמק מקיום המצוות, ולומר להם "גם חכמים שבכם אל יתחכמו יותר מדי, אלא יעשו בתמימות את כל אשר ציווה ה'" (יהודה גרינשפן, 'חיוכה של תורה').

תגובות