לא לדבר בגאוה

קוד: לא לדבר בגאוה בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: חגי הופר

אל:

"אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות ה' ולא נתכנו עללות" (שמואל א', ב', 3).

כאן הכתוב יוצא נגד הדיבור בגאווה, כשם שכתוב - "חלבמו סגרו פימו דיברו בגאות" (תהילים, יז', 10).

העתק היוצא מפיהם מזכיר לי העתקה, כלומר - המדבר הרבה כנראה ממילא אומר דברים שלא שלו אלא משל אחרים הם, כמו שכתוב - "ונשמת מי יצאה ממך" (איוב, כו', 4).

אל דעות הוא גם אל חכם, אבל גם אל של הדעות הרבות, כלומר - היכן שנמצאת המחלוקת ורוצים למצוא את ההלכה הפסוקה, ולכן הוא אומר מיד שלו נתכנו עלילות, כלומר - שהוא אחראי על המעשה, על ההלכה-למעשה, שהיא בחשבון האחרון מה שקובע, כמו שכתוב - "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום" (משלי, יט', 21).

וכל הדברים האלה מזכירים את שכתבנו על הפסוק - "קול כסיל ברוב דברים" (קהלת, ה', 2).


תגובות