> > >
> ' >' > >

: : 9 "

: 1

:

:

9: " , ;  , ;  ' ' , !'"

, ;   , ;   , , ;   , ' : ", ', , - !"

, 33-34: "שׁוּ מּ תּ אַגּ וֹ שׁ... פּ מּוֹ פּ מּוֹ שׁוּ".

" " " , , 22: " בּ 'דּוּ לּ?' בּ וּ שׁוּיִ, וּ יִ" (),  26: " שׂתּ שׁוּיִ פּיִ, אָ וֹ",  5: " יִ ' וֹ לּ שׁוּיִ פּיִ, וֹיִ וּוֹ וֹ".

- -. ? :

1. ,  , " ": " , : , " (").

2. . , .

, : " , " ("). , ; , .

, ,

, . " - " - " (") - .  . ?   - , ( : " "), , , - .

, - , , , ? :  " , " ("). - - " ".

' ,

, , . , , - '. : , ', - !

- , (, ), ':

- . - .

: , .

1. " , : ', , :

?

2. " , :

?