ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו ו

1 בשנת-מות המלך עזיהו ואראה את-אדני ישב על-כסא רם ונשא ושוליו מלאים את-ההיכל. 2 שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף. 3 וקרא זה אל-זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל-הארץ כבודו. 4 וינעו אמות הספים מקול הקורא והבית ימלא עשן. 5 ואמר אוי-לי כי-נדמיתי כי איש טמא-שפתים אנכי ובתוך עם-טמא שפתים אנכי יושב כי את-המלך יהוה צבאות ראו עיני. 6 ויעף אלי אחד מן-השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח. 7 ויגע על-פי ויאמר הנה נגע זה על-שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר. 8 ואשמע את-קול אדני אמר את-מי אשלח ומי ילך-לנו ואמר הנני שלחני. 9 ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל-תבינו וראו ראו ואל-תדעו. 10 השמן לב-העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן-יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. 11 ואמר עד-מתי אדני ויאמר עד אשר אם-שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה. 12 ורחק יהוה את-האדם ורבה העזובה בקרב הארץ. 13 ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קדש מצבתה.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות