השכל בוחר בצעיר - נגד הטבע הבוחר בבכור

קוד: השכל בוחר בצעיר - נגד הטבע הבוחר בבכור בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל:

"וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה הבכור" (בראשית, מח', 14).
מעניין, כי על אף שעניין בכורה הוא בעל חשיבות בתנ"ך - בכור מלשון ביכורים-ראשית ומלשון בכירה-העדפה, קרוב לצליל בחירה, ובשיכול אותיות ברכה, וכן בדינים הוא זה המקבל את כפל הירושה וכיוב' - הרי שבתיאור המקרים באופן עקבי הבכור מנושל מבכורתו והבן המועדף הוא הקטן;
ויש משום הענוה, כמו גם הליכה נגד הטבע הראשוני, בהעדפה משוכלת ומושכלת זו. וכאשר שכלתי שכלתי - יש כאן כפל משמעות, כמובן.

תגובות