כללי המשחק – עשרת הדיברות לשיח חברתי הגון ומכבד

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 22:15:44  15.07.2015, כתוספת/תגובה ל: ויקרא יט

כללי המשחק – עשרת הדיברות לשיח חברתי הגון ומכבד

"ואהבת לרעך כמוך", בצורה הפשוטה והישירה ביותר:

השנה השתתפתי בפגישות של מיזם חברתי בשם "כן, לא, שחור, לבן" וניסינו להילחם במגמת ההקצנה בביטויים ברשתות החברתיות ובשיח הציבורי בכלל. רעיון אחד שעלה הוא ניסוחן של "עשרת הדיברות" בתחום, שיהוו כללי משחק ראשוניים ואשר כל אחד יוכל להתחייב אליהם. הפרויקט משום מה נעצר באמצע, ולכן הריני להציג בינתיים במסגרת אנונימית-למחצה זו את מה שהצלחנו לנסח. מוזמנים להרים את הכפפה ולשדרג את הפרויקט.

 

 

מנסחים את כללי המשחק

עשה

אל תעשה

  1. אטען טענות הקשורות לגופו של עניין
  2. אזכור שהכרה בקיומן של דעות שונות ומגוונות, אינה מבטלת את דעתי שלי
  3. אשמע ואקשיב לעמדות של הצד השני
  4. אומר לעצמי שבצד השני של השיחה עומד אדם אחר שפועל, כמוני, מתוך אכפתיות ומתוך רצון לחיות בחברה טובה יותר
  5. אכיר בכך שכל אדם הוא יותר מסך עמדותיו הפוליטיות: בצד השני של השיחה עומד אדם מורכב ורגיש לא פחות ממני
  1. לא אטען טענות אישיות כלפי הצד השני
  2. לא אמנע מאחרים להשמיע את עמדותיהם, גם אם הן מנוגדות לשלי
  3. אמנע משימוש בסטיגמות, הכללות וסטראוטיפים שליליים
  4. לא אומר דברים מעליבים, תוקפניים ו/או מסיתים שמטרתם לפגוע ביחיד או בקבוצה
  5. לא אניח לגבי אחרים מהן עמדותיהם בנושאים שונים רק על סמך השתייכותם הפוליטית, העדתית, או הדתית.


"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" ( מסכת אבות ב, יג)

תגובות