מדוע הוקדמו בני קהת לבני גרשון?

קוד: מדוע הוקדמו בני קהת לבני גרשון בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: רונית הופמן

אל: מנח"ת שבת ה'תשס"ו נשא

דרוש מנהיג / רונית הופמן

פרשת נשא פותחת בציווי: "נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם" (במדבר ד', כב'). ומפרש רש"י: כמו שציוויתיך על בני קהת.

ציווי זה נראה משונה לאור העובדה שגרשון הוא הבכור שנאמר: "וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי-לֵוִי, לְתֹלְדֹתָם--גֵּרְשׁוֹן, וּקְהָת וּמְרָרִי" (שמות ו', ט"ז). אם כן מדוע הכתוב מקדים את בני קהת ומקפח את גרשון הבכור?

אנסה לענות על שאלה זו במספר דרכים:

  1. גרשון - רומז לגירוש ודחיית הרע הווי אומר "סור מרע". קהת - רומז לאסיפה וקיבוץ של מצוות ומעשים טובים כלומר "עשה טוב". (קהת מלשון- "ולו יקהת עמים", שפירושו "אסיפת העמים"). מכאן שגרשון נולד לפני קהת, כי סדר העבודה הוא "סור מרע" ואחר כך "עשה טוב". וכמשל הכנת ארמון למגורי המלך, שבתחילה מנקים משם את הלכלוך (בחינת סור מרע) ורק לאחר מכן מכניסים לתוכו כלים נאים (צד של עשה טוב). ובכל זאת הקדים הכתוב את בני קהת, שכן "סור מרע" הוא רק הכנה ל"עשה טוב", אבל מבחינת תכלית הכוונה - "עשה טוב" קודם.
  2. במדרש במדבר רבה (פרשה נשא) נאמר: "אם היה ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר: "יְקָרָה הִיא, מפניים (מִפְּנִינִים)" (משלי ג', ט"ו). ופירוש הדברים: שתלמיד חכם הבקיא בתורה גם אם הוא ממזר חשוב יותר אפילו מכהן גדול שנכנס ביום הכיפורים אל קודש הקודשים. מכאן למדים שאף על פי שגרשון הוא הבכור והיה ראוי שיהא משא הארון לבניו, לא ציווה הקב"ה משא הארון אלא לבני קהת ולא לבני גרשון והסיבה לכך שלא יתלו את הדבר בבכורה, שבזכותה ניתן להם משא הארון.
  3. מכיוון שבני קהת היו ענווים ושפלים כמו שנאמר על משה: (שהיה מבני קהת) "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה, עָנָו מְאֹד--מִכֹּל, הָאָדָם, אֲשֶׁר, עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה." (במדבר י"ב, ג') זכו לשאת את הארון שכן התורה נקנית בשפלים וענווים שאין מחשבים עצמם לכלום.
  4. כבוד התורה - מכיוון שמשא בני קהת הוא הארון שהתורה בתוכו ורואה כל אדם שהם עוסקים בכבוד התורה בפועל ובכל עת, לכן הקדימם בשל מהות תפקידם.

דרך עניין זה התורה רוצה ללמד אותנו שיעור חשוב לגבי בחירת הנהגת העם.
האנשים העומדים בראש העם הם בראש ובראשונה ראי של העם ועל כן אנשים אלו צריכים להיות יחדי סגולה, מוסריים וישרים. עליהם להגיע לעליונות תפקידם בזכות עמלם הרוחני ותכונותיהם האישיות המיוחדות ולא בזכות בכורה או ירושה.
התורה הקדימה את קהת ולא בחרה באופן טבעי בגרשון כדי שאנשי העם יראו שההנהגה לא מגיעה כמתנת חינם אלא יש לעמול רבות כדי להשיג אותה.
יהי רצון שנשכיל לבחור במנהיגים ראויים שיובילו אותנו בדרכים ישרות לגאולה השלמה. 

תגובות