מדוע חשוב היה ששמואל יעבור בכל עיר בארץ?

קוד: מדוע חשוב היה ששמואל יעבור בכל עיר בארץ בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: שאלה: כינרת; תשובה: אלחנן

אל:

מדוע חשוב היה ששמואל יעבור בכל עיר בארץ?

תגובות