הביטוי "חולה עליך" בתנ"ך

קוד: חולה עליך בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

ביטוי הסנלג 'חולה עליך' בתנ"ך?
"ואין חולה מכם עלי" (שמואל א', כב', 8), אומר שאול, כשהוא מתכוון - לאף אחד לא אכפת ממני, אף אחד לא אוהב אותי (פירוט).

תגובות