גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים

קוד: ביאור:שמואל א כב7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמואל א כב6: "וַיִּשְׁמַע שָׁאוּל כִּי נוֹדַע דָּוִד וַאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אִתּוֹ; וְשָׁאוּל יוֹשֵׁב בַּגִּבְעָה תַּחַת הָאֶשֶׁל בָּרָמָה, וַחֲנִיתוֹ בְיָדוֹ, וְכָל עֲבָדָיו נִצָּבִים עָלָיו"

שמואל א כב7: "וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לַעֲבָדָיו הַנִּצָּבִים עָלָיו: שִׁמְעוּ נָא בְּנֵי יְמִינִי! גַּם לְכֻלְּכֶם יִתֵּן בֶּן יִשַׁי שָׂדוֹת וּכְרָמִים, לְכֻלְּכֶם יָשִׂים שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי מֵאוֹת!"

שמואל א כב8: "כִּי קְשַׁרְתֶּם כֻּלְּכֶם עָלַי, וְאֵין גֹּלֶה אֶת אָזְנִי בִּכְרָת בְּנִי עִם בֶּן יִשַׁי, וְאֵין חֹלֶה מִכֶּם עָלַי וְגֹלֶה אֶת אָזְנִי, כִּי הֵקִים בְּנִי אֶת עַבְדִּי עָלַי לְאֹרֵב כַּיּוֹם הַזֶּה!"

שאול מאשים את עבדיו, בני שבט בנימין, שהם משתפים פעולה עם דוד. ההאשמה שלו מבוססת על נבואתו של שמואל במשפט המלך:

נראה, ששאול היה מלך מאד צנוע. הוא לא ניצל את זכויותיו, ולא לקח מהעם שדות וכרמים אפילו כדי להקים לו בית מלוכה, אלא המשיך לגור בנחלתו הפרטית, גבעת שאול:

בוודאי שלא לקח שדות וכרמים על-מנת לתת לעבדיו. 

גם בניהול הצבא, שאול היה מאד צנוע: היה לו צבא קטן של 3000 איש, כאשר הוא עצמו פיקד על 2000 ובנו פיקד על 1000. גם הממשל שלו היה קטן וחסכוני.

בדברים שקראנו בתחילת המאמר, שאול רומז, שעבדיו כנראה ממורמרים על כך שהוא לא נותן להם מספיק "כיבודים", ולכן רוצים לתמוך ביריבו הפוליטי.

אמנם, גם דוד עצמו, עד כמה שידוע לי, לא לקח שדות וכרמים כדי לתת לעבדיו; אבל שאול אינו מדבר דווקא על דוד אלא על " בן ישי ". בדבריו של שאול יש רמז נבואי, שבעתיד, מצאצאיו של ישי אכן ישעבדו את העם וייקחו את אדמותיהם! (ע"פ גליה).

ואכן, נבואתו של שאול התקיימה במלכי בית דוד האחרונים, כפי שניתן לראות בנבואות של נביאי הספר:

ויחזקאל מנבא, כי בעתיד ימשול בעם ישראל מלך מבית דוד, אולם הוא לא ינהג כמו אותם מלכים מושחתים:

מקורות ופירושים נוספים

1. הרב אליהו מאלי הסיק מהפסוקים שלנו, ש"שאול המלך סבר כנראה כר' יוסי (ש"כל האמור במשפט המלך - מלך מותר בו"): למלך יש זכות לתת שדות וכרמים, ואתם מצפים שדוד יתן לכם" (זכויות המלך לפי התנ"ך, התלמוד והראשונים / הרב אליהו מאלי).

 • אולם, אין זו ראיה: ייתכן ששאול הבין ש"משפט המלך" של שמואל נועד רק לאיים ולהפחיד את בני ישראל מפני מלכים עריצים, ושאול רומז שצאצאיו של ישי יגשימו את הנבואה וינהגו בעריצות.

2. יש שפירשו את הפסוק בלשון תמיהה: "וכי אפשר שיתן שדות לכולכם?! וכי מאין לו כל כך שדות, ומאין לו רבוי עם כל, כך שיעשה את כולכם לשרים?!" (מצודות).

3. ויש שפירשו, ששאול דווקא כאן נתן מתנות לאנשי שבטו: "על שאול לפעול במרץ כנגד מזימות דוד, כיצד? א. להטיל מורא על המורדים והמסייעים מקרב העם ע"י עונשים חמורים.  ב. לקרב אליו את הנאמנים לו ע"י טובות הנאה. מי שנהנה עד עתה ממלכות שאול היו בני שבטו, שבט בנימין. שאול מינה מהם שרים וקצינים מתוך כך צברו נכסים רבים. שאול אומר "שמעו נא, בני ימיני, גם לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים? לכלכם ישים שרי אלפים ושרי מאות? כי קשרתם כלכם עלי ואין גלה את אזני בכרת בני עם בן-ישי, ואין חלה מכם עלי וגלה את אזני, כי הקים בני את עבדי עלי לארב כיום הזה" (פס' ז-ח). שאול חושד עתה גם בבני שבטו. הוא שואל בלעג האם סבורים אתם שכאשר יעלה דוד על כסא המלכות ייתן לכולכם שדות וכרמים, וימנה את כולכם למשרות גבוהות, כי קשרתם קשר נגדי. "ואין חלה מכם עלי" ואין כואב מכם את כאבי ומצטער בצערי. אין דואג לי. אינכם מגלים לי את מעשיו ואת מעשי בני לרעתי. מרוב התרגשות כפל לשון, ואמר פעמיים "ואין גלה את אזני". איך יכול אני לבטוח בכם, אם בני עצמי ובשרי יורש העצר גם הוא בוגד בי, וכרת ברית עם אויבי בן ישי. ואם אין ברצונם של בני ימיני, שישללו מהם את נכסיהם וגדולתם מה עליהם לעשות? להגביר את נאמנותם ומסירותם לשאול ולמלכותו, כי בנפול שאול יפלו גם הם, לכן עליהם להגביר את נאמנותם למלכם ולהתלכד סביבו." (ברוריה בן-דוד וייס, שיעורים בספר שמואל א).

 • אולם, לא מצאנו ששאול אכן נתן שדות וכרמים לעבדיו.

ראו גם: מצוות "כי לי הארץ" לאורך הדורות.


ואין חולה מכם עליי!

בלשון ימינו, הביטוי חולה על- משמעו "אוהב מאד את-", כמו בשיר השירים:
 • שיר השירים ב5: "סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים כִּי חוֹלַת אַהֲבָה אָנִי" (פירוט)
 • שיר השירים ה8: "הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם אִם תִּמְצְאוּ אֶת דּוֹדִי מַה תַּגִּידוּ לוֹ שֶׁחוֹלַת אַהֲבָה אָנִי" (פירוט)

בפסוק שלנו, משמעות הביטוי כנראה דומה אך לא זהה: "אין אחד מכם שיחלה ויכאב לבו בעבורי" (מצודות).

שאול רומז גם, שהוא עצמו נעשה חולה - ואכן, מאז שרוח ה' סרה ממנו, הוא חלה בנפשו.


כי נודע דוד

"כי נודע דוד - כי התבונן להשמר ממנו. תחת האשל ברמה - אחת שהיתה בגבול בנימן. ורבותינו אמרו (תענית ה ב) היא היתה רמה של שמואל, ושני מקומות הן, וכן מדרשו: ושאול יושב בגבעה בזכות האשל הגדול אשר ברמה, שהיה מתפלל עליו" (רש"י).

"כי נודע דוד - כי עד הנה היה נחבא ולא ראהו איש. תחת האשל ברמה - מקום גבוה היה בגבעה ובה עמד אשל. האשל - האילן, כמו (בראשית כא לג) ויטע אשל" (מצודות).

"כשנודע לו שדוד עומד בראש גדוד של ארבע מאות איש ראה בזה מרד גלוי במלכות, אולי מתכוון דוד לקחת את המלוכה בכוח. שאול מלך מיוסר רואה בדמיונו החולה כאילו דוד רוקם נגדו מזימות מרד". סיכום שמואל א כב:.

"""כי הקים" - רצה לומר על ידי שלא גליתם אזני נגמר הדבר והקימו לאורב. "כיום הזה" - שנראה עתה בחוש שאורב עלי ומאסף אליו אנשים. "וגלה" - כפל דבריו וכדרך המדבר מכאב לב. "בכרת בני" - בעת שכרת בני ברית עמו כי אם גליתם אזני מאז הייתי נשמר שלא יבוא לכל זה. "כי קשרתם" - כולכם עשיתם עלי קשר כאלו הבטיח טובה לכולכם. "קשרתם" - ענין אגודת אנשים בחבור עצת מרד" (מצודות).

"האיש הרודני דעתו נטרפת עליו מתאוות וסברות והוא כשיכור וכמשוגע. והוא חופשי מכל מרות כאדם בחלום. "אך לעולם לא יטעם הטבע הרודני טעם חירות וידידות של אמת" והוא דומה למדינתו – עבד, עני שלא ממלא תשוקותיו ושרוי בפחד... דמותו הזו של הרודן ידועה לנו מן ההיסטוריה... בתיאור של שאול" (אפלטון והתנ"ך: המדינה, שאלת הצדק / חגי הופר)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

ביטויים

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מרכז ישיבות בני עקיבא - ספר שמואל - דואג האדומי: "ויאמר גד הנביא אל דוד לא תשב במצודה לך ובאת לך ארץ יהודה וילך דוד ויבא יער חרת: וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וחניתו בידו וכל ... (cache)
 • משפט או משפח - שאול וכוהני נוב: עיון ודיון דידקטי בשמואל א' כ"ב: כפי שצוין לעיל, שובו של דוד אכן נודע למלך ולאנשיו - "וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו" (פסוק 6). מדובר בידיעה מפי מודיעים מיוחדים לדבר, או, אפשר גם לפרש זאת כידיעה מפי ... (cache)
 • ביאור:בבלי תענית דף ה ג€“ ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... אמר הקדוש ברוך הוא: אקפיץ עליו זקנה; היינו דכתיב [ וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו] ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה [וחניתו בידו וכל עבדיו נצבים עליו]; ... (cache)
 • מעבר המלוכה: לקראת היציאה למלחמה נמצאת החנית ביד שאול: "ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וחניתו בידו" (כ"ב, ו). מעבר המלוכה. לאחר שהבהרנו את משמעותם של המעיל והחנית וחשיבותם ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ... אבתריה, לא לימות לא שאול ולא שמואל כבר הגיע מלכות בית דוד ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא, מיד קפצה עליו זקנה, והיינו דכתיב: ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה. (cache)
 • תחת האשל ברמה - מסלול טיול לנחל אשלים תחתון: "ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה..." (שמואל א', כ"ב, 6). חלקו העליון של נחל אשלים מתפתל במתינות מהגבעות שבאזור דימונה, אך כאשר הוא מגיע אל הקו של מצוק ההעתקים, צונח ... (cache)
 • וירא - "ויטע אשל בבאר - שבע ": 31 אוקטובר 2009 ... רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימוני אומר: אשל הכוונה ל ס נ ה ד ר י ן, לפי הכתוב בשמואל א' " ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה". אולי הדרשה הזו נובעת מתכונתו ... (cache)
 • קטעים על אברהם אבינו מהרמבג€�ם וממקורות קדמונים | קבלה, מדע ומשמעות החיים: 10 יוני 2011 ..."ר' זעירא בשם ר' יהודה בר סימון אשל זה סנהדרין כד"א ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה על דעתיה דרבי נחמיה דהוא אמר אשל פונדק אברהם. (ילקוט שמעוני. (cache)
 • אשל מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת | Responsa: ... אשל פונדוק שאל מה תשאל קופד חמר ביעין, ר' עזריה בשם ר' יודה אשל סנהדרין היך דאת אמר ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה (ש"א =שמואל א'= כב ו), על דעתיה דר' נחמיה דאמר ... (cache)
 • פורטל הדף היומי: טקסט הדף: ... ולא לימות שמואל כבר הגיעה מלכות דוד ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא אמר הקב''ה אקפיץ עליו זקנה היינו דכתיב {שמואל א כב-ו} ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וכי ... (cache)
 • מדרש רבה - וירא: ... בר סימון אשל סנהדרין היך מה דאת אמר (שמואל א כב) ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה על דעתיה דרבי נחמיה דאמר אשל פונדיק אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים ומשהיו ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - וירא: ר' זעירא בשם ר' יהודה בר סימון אשל זה סנהדרין כד"א ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה על דעתיה דרבי נחמיה דהוא אמר אשל פונדק אברהם וכו'. ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מעשה ניסים: אמר הקדוש ברוך הוא: אקפיץ עליו זקנה, היינו דכתיב (שמואל א' כב) "ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה", וכי מה ענין גבעה אצל רמה? אלא לומר לך: מי גרם לשאול שישב בגבעה שתי ... (cache)
 • לא להרגיל את הידיים למרמה: היינו דכתיב ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וכי מה ענין גבעה אצל רמה אלא לומר לך מי גרם לשאול שישב בגבעה שתי שנים ומחצה תפלתו של שמואל הרמתי. (ירמ ' ט ה) שִׁבְתְּךָ ... (cache)
 • המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל: ג: וכדי לחזק עוד יותר את הקשר האסוציאטיבי מוסר המחבר בדרך משונה על מקום האירוע: "ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה...". התרגומים והמפרשים התלבטו בדבר הזכרתה של רמה ... (cache)
 • (ג) לֹא יַרְעִיב יְהֹוָה נֶפֶשׁ צַדִּיק וְהַוַּת רְשָׁעִים יֶהְדֹּף: היינו דכתיב ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וכי מה ענין גבעה אצל רמה אלא לומר לך מי גרם לשאול שישב בגבעה שתי שנים ומחצה תפלתו של שמואל הרמתי. (ירמ' ט ה) שִׁבְתְּךָ ...
 • ילקוט שמעוני - שמואל: ... לא לימות לא שאול ולא שמואל כבר הגיע מלכות בית דוד ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא, מיד קפצה עליו זקנה והיינו דכתיב ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וכי ממהה ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: זה סנהדרין, כמה דאת אמר: ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה. על דעתיה דרבי נחמיה דהוא אמר: אשל - פונדק אברהם וכו'. ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים רבים מאותן שנים ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: סנהדרין, היך מה דאת אמר: (שמואל א כב) ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה. על דעתיה דרבי נחמיה: דאמר אשל פונדיק, אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים ומשהיו אוכלין ושותין ... (cache)
 • מקורות לפרק: "ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה" (שמו"א כב, ו). וכי מה ענין גבעה אצל רמה? אלא לומר לך מי גרם לשאול שישב בגבעה שתי שנים ומחצה? תפילתו של שמואל הרמתי ג€“ [צ"ע מפני מה ... (cache)
 • more "ושאול יושב בגבעה תחת ":
 • more "האשל ברמה וחניתו בידו ":
 • more "וכל עבדיו נצבים עליו ":
 • זכויות המלך לפי התנ"ך, התלמוד והראשונים: כאשר הוא מאשים את עבדיו בנטיה אחר דוד אומר הוא להם (שמואל א כב7): "ויאמר שאול לעבדיו הנצבים עליו שמעו נא בני ימיני גם לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים לכלכם ישים שרי אלפים ... (cache)
 • המלוכה בישראל: על ראשיתו של תהליך זה מלמדים כתובים כגון: 'ויאמר שאול לעבדיו הנצבים עליו: שמעו-נא בני ימיני, גם לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים, לכלכם ישים שרי אלפים ושרי מאות' (שמ"א כב: ז); ... (cache)
 • דף קשר 1156 - מי האיש השלישי? סיפור נֹב, עיר הכהנים / ישי נחליאל: אכן, שאול חשד בסובבים אותו בתמיכה בדוד, כפי שנאמר בפרשה: "ויאמר שאול לעבדיו הנצבים עליו ג€“ שמעו נא בני ימיני! גם לכֻלכם יתן בן ישי שדות וכרמים, לכֻלכם ישים שרי אלפים ושרי ... (cache)
 • המחלוקת בין שמואל ובין העם בשאלת המלכת מלך בישראל: ג: ויאמר שאול לעבדיו הנצבים עליו שמעו נא בני ימיני גם לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים לכלכם ישים שרי אלפים ושרי מאות... (כ"ב, ו-ח). עוד נזכרים באותו מעמד הרצים. וכדי לחזק עוד יותר את ... (cache)
 • more "ויאמר שאול לעבדיו הנצבים ":
 • רודף ונרדף: בכל אנשיו רואה שאול מורדים במלכות: "ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו שמעו נא בני ימיני גם לכולכם יתן בן ישי שדות וכרמים לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. כי קשרתם כולכם עלי ואין ... (cache)
 • more "עליו שמעו נא בני ":
 • more "ימיני גם לכלכם יתן ":
 • בשבילי התנ"ך: לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים, כי כל הימים אשר בן ישי חי לית לי שם? תאהבון ריק - עד מתי אתם מרדפין אחר דברים של ריקנות ואומרים: אלהים עזבו אלהים שכחו סלק שכינתו ממנו, ואין ... (cache)
 • נאומו של שמואל בדבר "משפט המלך": גם לכולכם יתן בן ישי שדות וכרמים לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. (כב, ו-ח). נוסח נאומו של שאול לפני עבדיו מסורבל ומגובב. נראה, שבכך באו לידי ביטוי המרירות וההתרגשות של ... (cache)
 • תג המחיר של הקיפאון הרוחני / יאיר היזמי ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות...: 29 דצמבר 2011 ... ששחט עיר שלמה של מתנגדיו הפוליטיים בדמיונו; נוער המואס בצביעות הפוליטית, אך לא קרא את שאלתו הרטורית של שאול "גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים? (cache)
 • ילקוט שמעוני - תהילים: עד מה כבודי לכלמה עד מתי אתם מרדפין אחר כבודי להבל וקוראין אותי בן ישי, כי בוחר אתה לבן ישי, לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים, כי כל הימים אשר בן ישי חי לית לי שם. תאהבון ריק עד ... (cache)
 • זט (ג€“, "ט ויקרא י ') "לא תעמד על דם רעך אני ה " מוסר המקרא ב להצלת: רעיון זה עומד בבסיס דברי. שאול. הלועג. לאנשיו.: ". גם לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים!? לכלכם. ישים שרי אלפים ושרי מאות. "(!? שמואל א. כ'. ב". ז,.). הנחת. -. היסוד. של. דברי. שאול ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: שמואל כ"ב ז': גם לכלכם יתן בן ישי שדות וכרמים. שמואל כ"ב ח': בכרת בני עם בן ישי... ישעיה ז' ד': משני זנבות האודים העשנים... ובן רמליה. ישעיה ז' ט':... וראש שומרון בן רמליהו. ג. (cache)
 • more "בן ישי שדות וכרמים ":
 • פרק כב: ... אמר בלבו זה מרד הוא שמרד בי ודעתו לארוב ולהלחם עלי, או לחלוק עלי המלכות וזהו שאמר: כי הקים בני את עבדי עלי לאורב, ואמר: לכלכם ישים שרי אלפים, כלומר בחיל שהוא מקבץ עלי, ... (cache)
 • more "לכלכם ישים שרי אלפים ":
 • ביאור:איך לבחור שופטים ג€“ ויקיטקסט: 23 אוקטובר 2008 ... עשרת"; (דברים א טו): "ואקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידעים, ואתן אותם ראשים עליכם: שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם" ... (cache)
 • מערכת המשפט - בין צדק ליעילות / יעקב בזק: "ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות" (שמות יח, כא). .... ועוד מדייק המלבי"ם מלשון הכתוב: "ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים", ואומר שאין לבחור ... (cache)
 • איכה אשא לבדי: כתוצאה מכך, מתמנים " שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות", האמורים לסייע למשה לשאת את משא העם. עם זאת, מודגש שאת הדבר הקשה יביאו השופטים לפני משה. ברם, כמו ... (cache)
 • שרי חמישים: שרי עשרות היו מן הששים רבוא של ישראל שהיו מבן עשרים ועד בן ששים שנה אבל שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים היו מן הזקנים שהיו מבן ששים ומעלה: [בעלי התוספות עה"ת פרשת ... (cache)
 • מינוי השופטים / הרב ד"ר יהודה ברנדס: גם בפרשת יתרו, הציע יתרו למשה למנות שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמשים ושרי עשרות, ... ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם". (cache)
 • בית הדין לממונות: ... קשה3 במעלה הדרג השיפוטי, כמו שנאמר: "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידֻעים ואתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרֹת ושטרים לשבטיכם"4. (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי מוהר"ן ותנינא- חג השבועות - ברסלב: ... כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו בבחינות: "שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרות" (שמות י"ח): ובחינות המלכות הזאת שיש בכל אחד, היא באתגליא ובאתכסיא באתגליא, הינו ... (cache)
 • שאלות - מתמודדי חידון התנ"ך - פורומים - ערוץ 7: מי אמר למי: "הנה האיש אשר אמרתי אליך"? 9. היכן נזכר: "שרי אלפים שרי מאות", והיכן (פעמיים): "שרי אלפים ושרי מאות"? 10. היכן נזכר: "שרי אלפים ושרי חמישים"? (cache)
 • אמת, משפט, שלום: ... של החיפוש אחר צדק א-להי בכלים אנושיים: "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושטרים לשבטיכם. (cache)
 • ושמת עליהם שרי אלפים - הפלאה: ... וכן משמעות הכתוב במה שאמר משה רע"ה פ' דברים [א, י] והנכם היום ככוכבי השמים לרוב, ואח"כ כתב שהנמה עליהם שרי אלפים ושרי מאות מדקאמר ככוכבי השמים לרוב, משמע שלא אלו ... (cache)
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat: "רב-לכם שבת בהר הזה" לפרשת דברים מתחילים בספר דברים, ואני מבקש ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ע"כ אמר: ה' אלהיכם הרבה אתכם והגיע זמן שתירשו את הארץ ובעבור שאתם רבים לא יכולתי לבדי שאת אתכם והוצרכתי לתת עליכם שרי אלפים ושרי מאות זאת הייתה עצת יתרו שנתן לו ... (cache)
 • שמואל ב יח ג€“ ויקיטקסט: 4 אוקטובר 2011 ... א ויפקד דוד את העם אשר אתו וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות ב וישלח דוד את העם השלשית ביד יואב והשלשית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב והשלשת ביד אתי הגתי ... (cache)
 • קטגוריה:דברים א טו ג€“ ויקיטקסט: 24 יוני 2009 ... ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם (ראה פסוק זה בהקשרו ... (cache)
 • דברים פרק א: הרבה לכם גדולה ושכר על ישיבתכם בהר הזה, עשיתם משכן מנורה וכלים, קבלתם תורה, מניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות: (ז) פנו וסעו לכם - זו דרך ערד וחרמה: ובאו הר האמרי - ... (cache)
 • יתרו: וחותן משה, הרואה במצוקתו ובמצוקת העם, מציע את עצתו על שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ג. עצת יתרו. לעיל דנו בשאלה מה שמועה שמע יתרו ובא. הבאנו שם את דעות ... (cache)
 • מדינת ישראל: ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרֹת ושטרים לשבטיכם. ואצוה את שפטיכם בעת ההִוא לאמר, שמֹע בין ... (cache)
 • במדבר פרק כה: אבל פירוש "איש אנשיו", שיהרגו השופטים כל הנצמדים, כל ב"ד וב"ד ידון את שבטו ואת אלפו, כדכתיב (שם א טו): ואקח את ראשי שבטיכם ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: סרנים לא היו רק חמשה כמו שאמר בכל מקום ותחתיהם היו שרי אלפים ושרי מאות, וזה שאמר שעברו למאות ולאלפים, רצה לומר שאחריהם עברו מאות ואלפים עם שריהם, ודוד ואנשיו עוברים ... (cache)
 • פרשת דברים - שיעור פתיחה לספר: ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור שמע בין ... (cache)
 • חגיגה של חגים - אתר החגים המוביל בישראל: לבדו, ומציע לו הצעת ייעול: למנות שרי אלפים ושרי מאות, שרי.חמישים ושרי עשרות. ובכך נולדה הביורוקרטיה היהודית.העם כולו מתייצב למרגלות הר סיני, ומתכונן שלשה ימים לקבלת התורה ... (cache)
 • דברים א ג€“ ויקיטקסט: 4 אוקטובר 2011 ... אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם טז ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: אפילו שר חמישים אין צריך לומר, שרי אלפים ושרי מאות. ונשוא פנים - מי שהוא נכבד מרוב עשרו וגדולתו. ויועץ - מי שיש לו דעה ודעת בדרכי העולם ובעסקים שבין אדם לחבירו. וחכם חרשים - ... (cache)
 • מאמר טובי העיר דנים: שרי עשרות היו מן הששים רבוא של ישראל שהיו מבן עשרים ועד בן ששים שנה אבל שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים היו מן הזקנים שהיו מבן ששים ומעלה: [בעלי התוספות עה"ת פרשת ... (cache)
 • מבנה צבא דוד / נסים מזוז: בפסוק נאמר שדוד מינה שרי אלפים ושרי מאות,, וכן בפסוק ד' נאמר: "וכל העם יצאו למאות15 משמע שצבאו של דוד מנה כמה אלפים אלפים", שזו אותה הערכה שהערכנו לגבי מספרם של צבא ... (cache)
 • קטגוריה:דברים א ו ג€“ ויקיטקסט: 24 יוני 2009 ... שבת" - כפשוטו ויש מדרשי אגדה הרבה גדולה לכם ושכר על ישיבתכם בהר הזה עשיתם משכן מנורה וכלים קבלתם תורה מניתם לכם סנהדרין שרי אלפים ושרי מאות ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - כהן משוח מלחמה;: ואחר כן הקים יהודה ראשי העם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות. ויאמר לבוני בית וללוקחי נשים ולנוטעי כרמים ולרכי הלבב לשוב כל איש לביתו על פי התורה. ויסע המחנה ויחנו ... (cache)
 • דברים קריאת התורה - פרשת עם רש"י: ויש מדרש אגדה הרבה לכם גדולה ושכר על ישיבתכם בהר הזה, עשיתם משכן מנורה וכלים, קבלתם תורה, מניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות: ז. פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר ... (cache)
 • מינוי שופטים / מיכאל ויגודה: ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם. ואצוה את שפטיכם בעת ההִוא לאמר, שמע בין ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: שרי אלפים ושרי מאות יוצאין ולא היה יוצא?! שבעים זקנים יוצאין ולא היה יוצא?! אהרן כהן גדול יוצא ולא היה יוצא?! התחילו כל ישראל יוצאין לקראת יתרו. ואף יעקב כשבא אצל יוסף, מה כתיב ... (cache)
 • דף קשר 1093 -: שאילו היה של תקנה היו צריכים להיות בראשם שרי אלפים ושרי מאות,ואתה אומר לגמול חסדים הם באים? מיד הטיחו דברים כנגדו שנאמר 'וירב העם עם משה'". (ילקו"ש במדבר פ"ג רמז ... (cache)
 • מינוי שופטים ושליחת מרגלים - פער היסטורי ופער מגמתי: ו א ֳ· ח א ת ר א ש י ש ב ט י כ ם, אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם: שרי אלפים, ושרי מאות, ושרי חמשים, ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם... והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ... (cache)
 • פרשת דברים - הרב שמעון פרץ: ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרות ושטרים לשבטיכם" (דברים א,יד-טו). בקריאה פשוטה הפסוקים הללו ... (cache)
 • חידון 51 - מתמודדי חידון התנ"ך - פורומים - ערוץ 7: 22. על מי נאמר: "ויפקוד... את העם אשר אתו וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות"? 23. מי אמר: "לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה"? 24. השלימו: "מחורף עצל לא יחרוש. (cache)
 • more "שרי אלפים ושרי מאות ":
 • ח: 24 יוני 2009 ... כי קשרתם כלכם עלי ואין גלה את אזני בכרת בני עם בן ישי ואין חלה מכם עלי וגלה את אזני כי הקים בני את עבדי עלי לארב כיום הזה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: כי קשרתם כלכם עלי - והנה התרעם בשתים: א) שתיכף עת כרת בני (ברית) עם בן ישי, היה לכם להודיעני. ב) אם תאמרו שאז לא חשבתם שיצמח מזה מרד במלכות, ועל כל פנים עתה כי הקים ... (cache)
 • מדרש תנחומא - מצרע: והרגיש שאול וכנס את כל עבדיו ואמר להם, יפה אתם עושין לי, שדוד עושה מה שהוא מבקש, ואין אחד מכם גולה את אזני, שנאמר, כי קשרתם כלכם עלי ואין גולה את אזני בכרת בני עם בן ישי ... (cache)
 • חולה מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 12 | Responsa: ... ואמר להם יפה אתם עושין לי שדוד עושה מה שהוא מבקש ואין אחד מכם גולה את אזני שנאמר (שמואל א כב) כי קשרתם כלכם עלי ואין גולה את אזני בכרת בני עם בן ישי ואין חולה מכם עלי, ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: אלימא משום דכתיב: כי קשרתם כלכם עלי ואין חולה מכם עלי. דילמא מלך שאני. אלא מהכא: ואני בחלותם לבושי שק. ובצלעי שמחו ונאספו - אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: נוח לו לאדם ... (cache)
 • אפלטון והתנ"ך: המדינה, שאלת הצדק: ... לאחר שסרה מעליו רוח ה' ובעתתו רוח רעה מאת ה', הוא הפך למעין רודן, הרודף את דוד ובעצמו שרוי במעין תסביך רדיפה, וכך הוא אומר - שמואל א כב8: "כי קשרתם כלכם עלי ואין גלה את ... (cache)
 • יב: 28 פברואר 2008 ... אילימא משום דכתיב (שמואל א כב ח) [ כי קשרתם כלכם עלי ואין גלה את אזני בכרת בני עם בן ישי] ואין חולה מכם עלי וגולה את אזני [כי הקים בני את עבדי עלי לארב כיום ... (cache)
 • בין אתונה לירושלים: אפלטון והתנ"ך מאת: חגי הופר תוכן העניינים אפלטון והתנ"ך...: ... לאחר שסרה מעליו רוח ה' ובעתתו רוח רעה מאת ה', הוא הפך למעין רודן, הרודף את דוד ובעצמו שרוי במעין תסביך רדיפה, וכך הוא אומר - שמואל א כב8: "כי קשרתם כלכם עלי ואין גלה את ... (cache)
 • more "כי קשרתם כלכם עלי ":
 • חידון 17 - מתמודדי חידון התנ"ך - פורומים - ערוץ 7: שאול אמר " ואין גלה את אזני"... (גולה בכתיב חסר). ~מישי~, כ"ד סיון, 20:21 (26/06/2011). ננסה... ~מישי~, כ"ד סיון, 03:22 (26/06/2011). אם אני כותבת שטויות זה ... (cache)
 • more "ואין גלה את אזני ":
 • מדרש תנחומא / פרשת מצורע: והרגיש שאול וכנס את כל עבדיו ואמר להם: יפה אתם עושין לי, שדוד עושה מה שהוא מבקש, ואין אחד מכם גולה את אזני, שנאמר: כי קשרתם כולכם עלי ואין גולה את אזני בכרת בני עם בן ישי ... (cache)
 • more "בכרת בני עם בן ":
 • more "ישי ואין חלה מכם ":
 • more "עלי וגלה את אזני ":
 • 13: על כן כתיב ויקם כמו כי הקים בני את עבדי: מהי דעתו של ראב"ע בעניין זה? ד. א, י'. קרא: רמב"ן פ' י'. הבה נתחכמה לו - לא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב, כי תהיה בגידה גדולה ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק הראשון - פרק י"ב: מכיוון שהמחליט לעשׂות דבר-מה פונה אל מעשׂהו תוך קימה, אומרים על כל מי שמתקומם נגד דבר-מה 3, שהוא קם: כי הקים בני את עבדי עלי (שמואל א', כ"ב, 8). במשמעות זאת מציינת ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: "כי הקים בני את עבדי עלי" (שמואל א' כ"ב). והושאל זה הענין לעבר גזרת האל על עם שהתחייבו הענש לאבדם. (לקיום גזרת כליה שנגזרה על אנשים הראויים לענש). "וקמתי על בית ירבעם" ... (cache)
 • גושן מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 4 | Responsa: ... יקרא נח, והשני תחת מ"ם יקרא נע, כי הוא כמו תחילת נע השפה: (ח) ויקם מלך חדש פירושו כמשמעו בלא תוספות שלא היה מזרע המלוכה, על כן כתיב ויקם, כמו כי הקים בני את עבדי ... (cache)
 • דברים, פרשת כי תבוא, תשס"א, הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן: עמי", ואומר "בא אלי העבד העברי"; אף שאול אמר " כי הקים בני את עבדי עלי לארב" (שמ"א כב, ח), כשם שבאת הכושית פטרונתו של יוסף עליו בדברים כך בא שאול בן ימיני עלי בדברים". (cache)
 • Yeshiva.org.il- מלך חדש: "שלא היה מזרע המלוכה, על כן כתיב ויקם, כמו כי הקים בני את עבדי (ש"א כב, ח שם מאשים שאול את יונתן בתמיכה בניסיון, כביכול, של דוד להקים שושלת חדשה)". [במאמר מוסגר נציין, כי ... (cache)
 • שמות פרק א: על כן כתיב: ויקם כמו: כי הקים בני את עבדי. [א, ט] ויאמר אל עמו - המצרים. הנה עם - מלת עם איננה סמוכה רק בני ישראל פירוש ותוספת ביאור כמו: אהיה אשר אהיה. אשר התהלכו אבותי ... (cache)
 • Explorations: לפני 6 ימים ... (ח) ויקם מלך חדש פירושו כמשמעו בלא תוספות שלא היה מזרע המלוכה, על כן כתיב ויקם, כמו כי הקים בני את עבדי (ש"א כב, ח): 8. רבינו בחיי שמות פרשת שמות פרק ... (cache)
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח: כי הקים בני את עבדי עלי 12. והושאל עניין זה להפעלת פקודת 13 ה' על אנשים שנתחייבו בעונש להשמידם: וקמתי על בית ירבעם 14, וקם על בית מרעים 15. ואפשר שיהא אמרו 'עתה אקום' ... (cache)
 • פרשת בהעלותך - "ויהי בנסוע הארון..." - גיליונות נחמה ליבוביץ: "כי הקים בני את עבדי עלי" (שמואל א' כ"ב). והושאל זה העניין לעבר גזרת האל על עם שהתחייבו העונש לאבדם. (לקיום גזרת כליה שנגזרה על אנשים הראויים לעונש). "וקמתי על בית ירבעם" ... (cache)
 • Explorations: new shiur Shmot: לפני 6 ימים ... (ח) ויקם מלך חדש פירושו כמשמעו בלא תוספות שלא היה מזרע המלוכה, על כן כתיב ויקם, כמו כי הקים בני את עבדי (ש"א כב, ח): 8. רבינו בחיי שמות פרשת שמות פרק ... (cache)
 • ימי הבית הראשון: ראשית המלוכה / זאב יעבץ: ... הימיני העומדים לפניו וישם את כל האשמה בראש יונתן בנו ויקרא במר נפשו: כלכם קשרתם עלי ואין גֹלה את אזני בִכְרָת בני עם בן ישי ואין חולה מכם עלי כי הקים בני את עבדי עלי לאורב. (cache)
 • פרשת שמות - תחילת הספר - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... חדש: רב ושמואל, חד אמר: חדש ממש, וחד אמר: שנתחדשו גזרותיו (סוטה יא). ראב"ע: פירושו כמשמעו בלא תוספת, שלא היה מזרע המלוכה. על כן כתיב "ויקם" כמו " כי הקים בני את עבדי". (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - עיתונים וחדשות - מצוה או איסור: [7] כן מוכח מהפסוקים (שמ"א פכ"ב) שהיה מתרעם שאול על עבדיו "כי קשרתם כולכם עלי וכו'", "כי הקים בני את עבדי עלי אורב היום הזה" וכתיב "ויען דואג וכו'" וכן מוכח מתהילים נב, "למנצח ... (cache)
 • parshablog: ... and the midrash (or one midrashic opinion, anyway): [א, ח] ויקם מלך חדש -פירושו כמשמעו בלא תוספת, שלא היה מזרע המלוכה. על כן כתיב: ויקם כמו: כי הקים בני את עבדי. 1 ... (cache)
 • שאול ויונתן - מאהבה לשנאה: בפעם השנייה ששאול מדבר בקול על רגשותיו כלפי יונתן יש בליבו כעס רב על בנו: "כי הקים בני את עבדי עלי לאֹרב" (כב 8). יונתן לגביו הוא בוגד במלך, הוא זה שממריד את דוד נגד שאול, ... (cache)
 • more "כי הקים בני את ":
 • more "עבדי עלי לארב כיום ":
 • more "לארב כיום הזה / ":

תגובות