מרק פורק

קוד: מרק פורק בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

"ופרק (מרק קרי) פגולים כליהם" (ישעיה, סה', 4).
הקרי הוא מרק, אך אפשר לקרוא גם פרק - הכיצד? מלבד המשמע הרגיל של פרק כנתח, חתיכה, של בשר המובן, הרי שבאנגלית 'פורק' הוא גם חזיר והרי פיגול.

תגובות