נוסחי המקרא, כתיב וקרי, מסורה

קוד: קרי וכתיב בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: