גוג ומגוג = רוסיה וארה"ב

קוד: גוג ומגוג = רוסיה וארה"ב בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: זאב

אל: zjrj7 @ comcast.net

תגובתי היא. מדוע בורא עולם שולח את הנביא יחזקאל למסור מסר לעם בארץ אויב.הרי גוג ומגוג הם שונאים בנפש. לכן מדוע אלוקים שולח את יחזקאל אל גוג בארץ המגוג. מדוע יחזקאל לא נשלח למסור את המסר לגוג בארץ גוג? מדוע בארץ המגוג? הבנתי היא. אולי אני טועה אבל זוהי מחשבתי.בגימטריה מגוג מצטבר ל52 לארצות הברית ישנם 50 מדינות. אבל ישנם מדינות נספחות כפורטו ריקו אייהבתולה האמריקאית לכן הבה נאמר שמגוג הוא אמריקה.והבה נאמר שגוג הוא רוסיה.מאמין אני שיחזקאל נשלח לאמריקה לאומות המאוחדות שהם בארץ המגוג. הרי גם גוג נמצא שם.ושם ימסר דברו.האם אני נשמע נורמלי?

תגובות