רות = רעות (?)

קוד: שמות במגילת רות בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אביתר כהן

אל:

לפי התרגום הארמי – סורי (פשיטא / פשיטתא)
שמה של רות הוא רעות, וזה נשמע סביר
לאור האפשרות שהשמות במגילה הם שמות סמלים
כך שערפה נקראה כך היות שהפנתה עורף לחמתה (נעמי)
ואילו רות – רעות התלוותה אל נעמי
שמה של נעמי כנראה מלשון נעים – טוב – מתוק (נעים לחכי / מתוק לחכי), ההיפך ממר
רות א19 : "ותלכנה שתיהם עד באנה בית לחם ויהי כבאנה בית לחם ותהם כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי "
רות א20
: "ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי המר שדי לי מאד "

בעלה הראשון של רות היה מחלון
רות ד10 : "וגם את רות המאביה אשת מחלון.."

ובעלה השני היה בועז – הסבר חדש על שמו פה : יכין ובועז
http://www.tora.us.fm/tnk1/messages/ljon_jorj_emd_0.html

בועז לפי המסורת ולפי המחקרים שלי הוא השופט אבצן מבית לחם

    

מחלון וכליון = יואש ושרף
רות א2 : "ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי
ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מואב ויהיו שם "

דברי הימים א ד23-21
: "בני שלה בן-יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית-עבדת הבץ לבית אשבע:
ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר-בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים:   
המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם-המלך במלאכתו ישבו שם "

לפי המסורת מחלון וכליון הם יואש ושרף
תרגום השבעים קורא ליואש = יועדה, ולשרף = שיה
לפי זה לדעתי:
מחלון - יועדה מלשון חלי – עדי (תכשיט)
כליון – שיה – שרף   = כליון – אש - שרפה

תגובות