תגובה ל: תגובה ל: הפירוש ה1001 לחטאם של משה ואהרן

מאת: דוד לוי

אל:

תגובה ל: תגובה ל: הפירוש ה1001 לחטאם של משה ואהרן שנכתבה ב14:21:58  12.01.2005


יש טעות יסודית, תמיד נוח לשים במרכז התמונה את אבותינו ולדון אותם, וכך אפשר להתעלם במדת מה מזה שהם אבותינו ומהמוסר והתורה שהנחילו לנו,
הטעות היא שאנשים מנסים להבין את התורה כספר ספרות ולא כדבר ה'.
ולכן אילו היינו מנסים להבין את התורה כדבר ה' אז ה"חטאים" שמופיעים כביכול מפורש היינו באמת מבינים אותם והיינו רואים שאילו זה היה אצלנו החטא הזה זה היה דבר שאנו עושים דבר יום ביומו ובטוחם שעושים טובה.
צריך לדעת שאי אפשר להשוות את אבותנו לאחד ממנו, צריך לזכור לדוגמא שמרע"ה היה כמעט בדרגת מלאך, ואפשר להמשיך עם כל אבותנו...
שיש "חטא" של מנהיג צריך להבין שזה לא חטא פרטי אלא זה משקף את העם.והבן.

תגובות