תגובה ל: הפירוש ה1001 לחטאם של משה ואהרן

מאת: ליאת

אל:

תגובה ל: הפירוש ה1001 לחטאם של משה ואהרן שנכתבה ב23:53:59  11.01.2005


ההסבר המילולי אכן הגיוני ומתקבל, אך אין התייחסות לשאלה המרכזית בכל האירוע- ל מ ה משה ואהרן לא דיברו אל הסלע כאשר נתבקשו?!

תגובות