ע"פ חז"ל, הטעות שלהם נבעה מתוך כעס

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: תגובה ל: הפירוש ה1001 לחטאם של משה ואהרן שנכתבה ב19:01:56  12.01.2005


וזו גם תשובה לדוד לוי...

תגובות