העיקר החסר... תנו ליהוה אלוהיכם כבוד...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 04:34:51  10.10.2008, כתוספת/תגובה ל: בחירות - שלב ב

אפילו אם כל התכונות החשובות למנהיג/ה נבחנו ואושרו בעיני הבוחר/ים ואמנם מנהיג/ה זה/ו (המועמד/ת להיבחר) נמצא/ת איש/ה ישר/ה רב/ת פעלים בעל/ת כושר מנהיגות מאין כמוהו/ה... ואמנם מנהיג/ה זה/ו אינו/ה נגוע/ה בשחיתות ואמנם רוחו/ה איתנה לחזק את הבוחרים ללכת אחריו/ה בעיניים עצומות... גם יהודי/ה מנהיג/ה נבחר/ת שכזה/ו כאשר אינו/ה יכול/ה לתת בגלוי ובחכמה כבוד לשמו של אלהים "יהוה"... מנהיגותו/ה ריקה מכל תוכן וערכה שווה לקליפת שום נוכח אירועי המציאות המשתנה (ראה ארועי אתמול "יום כיפור" בעיר עכו) המעידה כי האיסלם רוחש כבוד גלוי לשמו של אלהים (אללה) ורק האיסלם ניכס לעצמו את ביטויו בגלוי של שם אלהים (אללה) וכנובע מכך רואה את עצמו האיסלם שליחו היחידי של אלהים "יהוה" עלי אדמות... גם אם האיסלם אינו נוקב בשמו המפורש וגם אם האיסלם אינו מודע לעובדה כי אותו "יהוה" הוא האלהים האחד והיחיד הוא האלהים אשר הוציא את בני-ישראל מארץ מצרים ונתן למשה חוקים ותורת חיים (כולל יום כיפור)... הוא האלהים אשר כתב באצבעו את עשרת הדיברות על לוחות הברית... ואמנם לוחות הברית קבורים בכספת "אבן השתייה"... כי היהודים מתכחשים אפילו אל שם התואר "אלהים" ועל-כן נותרו חסרי יכולת לתת כבוד ליהוה... ולהוכיח כי הם "הם" העם החכם אשר לו תורת חיים שנתקבלה במעמד מתן תורה והיא התורה "היא" המעוררת את היהודים לתת כבוד ליהוה... ולקבל "כבוד אלהים" במענה אלוהי הכרחי...

תגובות