תגובה על: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת

מאת: סולם יעקב

אל:

נכתב ב: 10:34:20  11.11.2007, כתוספת/תגובה ל: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת

מהו לא תבערו? מהי בעירה? מהו " וביערת הרע מקרבך "? מהו " איש בער (נטול שכל) לא ידע "? מהו " ביעור חמץ "?

הכל מורה על סילוק או הוצאה מתחום!

ומכאן " לא תבערו אש... " - אל תוציאו את האש ממושבותיכם ביום השבת!

לכאורה התורה מצווה אותנו על הדלקת אש בשבת! מתוך שאסור לבערה, דהיינו להוציאה, או לחלופין לכבותה.

תגובות