לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת

קוד: ביאור:שמות לה3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמות לה3: "לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת"

1. על-פי הפשט, הפסוק מתייחס לאש ממש - אסור להצית אש ביום שבת.

הצתת אש היא אחת מ-39 אבות המלאכה; אם כך, מדוע יש צורך להזכיר אותה בנפרד? בדברי חז"ל יש שתי דעות:

הסברים נוספים:
2. חז"ל למדו מכאן גם שאסור להעניש בשבת:
3. ואפשר גם לפרש, על-דרך הדרש, שהכוונה לאש המחלוקת: בשבת מתאספים לבתי הכנסת, לאנשים יש זמן לדבר ולחוות דעתם על ענייני הציבור, וזה עלול לגרום למריבות ולמחלוקת. לכן נאמר: " לא תבערו את אש המחלוקת בכל מושבותיכם ביום השבת... "("הפרשה לדורותיה", הרב אברהם קורמן בשם הרב יצחק עראמה).

תגובות