יכול להיות שעזוב מלשון עזב = עד'ב = עדב

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: פריקה וטעינה שנכתבה ב22:44:25  01.03.2005


קראתי על כך פעם , לא זוכר איפה

ולא זוכר מה בדיוק היה כתוב בקשר לכך

אבל שורש עדב (ארמית) מקביל לגורל (חלק)

זאת אומרת שמשמעות הפסוק היא :

שתהיה שותף בגורלו ותעזור לותגובות