פריקה וטעינה

קוד: פריקה וטעינה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

בשני מקומות בתורה נאמר, שצריך לעזור לאדם שנתקע באמצע הדרך:

החוקים משלימים זה את זה:

המצווה בספר דברים משלימה את המצווה בספר שמות כמו בתצרֵף (פאזל): בכל ספר מתואר מקרה אחר, וכדי להבין את המצווה בשלמותה יש לקרוא את שניהם. דוגמאות נוספות - במאמר המצוות שנזכרו אחרי עשרת הדברות.

תגובות