עשרת הדיברות - למה יש הבדלים?

קוד: עשרת הדיברות - למה יש הבדלים בתנ"ך

סוג: התאמה2

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: תגובה ל: בין דברות ראשונים לשניים שנכתבה ב14:55:10  07.03.2005


בדיברות השניים כתוב פעמיים "כאשר ציווך ה' אלהיך". ה' בוודאי לא אמר ביטוי זה; ברור שאלו דברי משה. מכאן, שבספר דברים, משה אינו "מקריא" את הדיברות מילה במילה, אלא מלמד אותם - מסביר אותם במילים המתאימות יותר לדורו.
ע' בדברי רש"ר הירש, שמסביר איך כל אחד מהשינויים נועד להתאים את הדברים לדור הכניסה לארץ.

תגובות