תגובה ל: בין דברות ראשונים לשניים

מאת: ארנון

אל: naharon @ hotmail.com

תגובה ל: בין דברות ראשונים לשניים שנכתבה ב16:23:53  06.03.2005


שני המאמרים עוסקים בתירוצים ---. אך לא עונים על השאלה, מדוע יש שינוי בכלל. הרי 10 הדברות מקורם אחד (ואולי 2 ? אתמהה). ועוד כתוב במפורש: "וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת", משמע שהכותב לוחות הראשונים יכתוב על השניים אותם הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים? אז למה יש שינוי? שאלה אחרת מתעוררת כאשר בסוף כתוב שמשה כתבם לפי לשון הפסוק. אבל גם אז הוא כתבם תחת אינו הפקוחה של רבש"ע אשר אמר "וכתבתי ...אשר היו... אשר שיברת".
הראב"ע אומר כי לוחות שניים נכתבו ע"י משה ועל דעתו. זה קצת מסביר אבל לא פותר הסתירה.

תגובות