נבואות פורענות על הגויים - מדוע נכתבו

קוד: תכלית נבואות הפורענות על הגויים בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: אראל

אל:

בכמה וכמה ספרי נביאים, יש אוסף של נבואות פורענות על הגויים, למשל:

לא סביר, שאותם גויים הספיקו לקרוא בתנ"ך לפני שנחרבו; הנבואות הללו לא מיועדות לקוראים גויים, אלא לקוראים מעם ישראל. והשאלה היא - מדוע הנבואות האלו אמורות לעניין אותנו? מה אכפת לנו שגויים אחרים ייחרבו?

תשובה כללית לשאלה (ע"פ שיעור של ניצן, שבת נח"ת שבט ה'תשס"ד) היא, שהנבואות באות ללמד אותנו שה' שולט בכל הגויים ומשגיח עליהם. באותה תקופה, האמונה הרווחת היתה, שלכל עם יש "אל לאומי", שמשגיח רק עליו; כדי להרחיק אותנו מהמחשבה הזאת, נתן ה' לנביאים נבואות על כל העמים המוכרים לעם ישראל, וכך לימד את עם ישראל שהוא משגיח על כל העולם ולא רק עליהם.

בנוסף לכך, בכל תקופה היתה סיבה אחרת לנבא לבני-ישראל שהגויים עומדים להיחרב:

תגובות