הקרב על עגל הזהב בנבואת הושע

קוד: הקרב על עגל הזהב בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל:

[ע"פ מלבי"ם]

החטא המאפיין את מלכות ישראל מתחילתה היה שני עגלי הזהב שעשה ירבעם-בן-נבט. ירבעם עשה שני עגלים והסית את כל ישראל לעבוד אותם. כמעט על כל מלכי ישראל נאמר שהם הלכו בחטאות ירבעם-בן-נבט, כלומר עבדו את העגלים.

היו רק שני מלכים במלכות ישראל שלא נאמר עליהם שהלכו בחטאות ירבעם:

ייתכן ששני המלכים האלה אכן היו טובים יותר מהמלכים האחרים – הם לא עבדו את העגלים אלא הסירו אותם, וניסו לתקן את המצב הרוחני בעם.

אבל עם ישראל לא תמך בהם:

לפי ההנחות האלו אפשר להסביר כמה קטעים בספר הושע [ע"פ מלבי"ם]:

אפשר לפרש כך (אם-כי קצת יותר בדוחק) גם את הפסוקים (ז7) כולם ייחמו כתנור, ואכלו את שופטיהם ; כל מלכיהם נפלו , אין קורא בהם אליי. ו(ז16): ישובו לא על, היו כקשת רמייה -- ייפלו בחרב שריהם , מזעם לשונם ; זו לעגם , בארץ מצריים. ו(י15) ככה, עשה לכם בית אל , מפני , רעת רעתכם ; בשחר , נדמה נדמה מלך ישראל.

תגובות