משלים בסוף ספר הושע

קוד: משלים בסוף ספר הושע בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל: