וכהניה במחיר יורו

קוד: ביאור:מיכה ג11 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

מיכה ג11: "רָאשֶׁיהָ בְּשֹׁחַד יִשְׁפֹּטוּ, וְכֹהֲנֶיהָ בִּמְחִיר יוֹרוּ, וּנְבִיאֶיהָ בְּכֶסֶף יִקְסֹמוּ; וְעַל ה' יִשָּׁעֵנוּ לֵאמֹר 'הֲלוֹא ה' בְּקִרְבֵּנוּ, לֹא תָבוֹא עָלֵינוּ רָעָה!'"

מדוע הנביא מוכיח את הכהנים על כך ש" כהניה במחיר יורו ", והרי הכהנים זכאים לקבל תרומה מעם ישראל?

1. ה' זיכה את הכהנים בתרומה רק עבור עבודתם במקדש - לא עבור ההוראה. את ההוראה חייבים לעשות בחינם; כמו שה' לימד אותנו תורה בחינם, כך אנחנו חייבים ללמד אחרים בחינם, ולא לעשות מהתורה עסק רווחי (דוד אקסלרוד).

2. וייתכן שיש לפרש את התוכחה לכהנים בדומה לתוכחה לשופטים "ראשיה בשוחד ישפוטו" - כמו שהשוחד מטרתו להשפיע על שיקול הדעת של השופטים (בין אם השפיע ובין אם לא), כך המחיר שמדובר עליו בפסוק זה מטרתו להשפיע על שיקול הדעת של הכהנים ולגרום להם להורות בהתאם לרצונו של המשלם, וזה בוודאי אסור לכל הדעות (אראל).

תגובות