שרייך סוררים וחברי גנבים

קוד: ביאור:ישעיהו א23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו א23: "שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים, כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים; יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ, וְרִיב אַלְמָנָה לֹא יָבוֹא אֲלֵיהֶם"

שרייך סוררים וחברי גנבים -

השרים בתקופת ישעיהו היו "סוררים = סרים מן הדרך הישרה" (רש"י). אולם הם לא היו גנבים אלא רק חברי גנבים. היו להם גבולות. הם לא לכלכו את הידיים בגניבה.

1. עצם ההתחברות עם גנבים היא פשע חמור. מנהיג חייב להתחבר רק עם אנשים טובים וישרים:

2. אולם מעבר לכך, השרים היו גם שותפים לפשע - "התחברו אל הגנבים, שנתנו להם חלק מן הגניבות למען יעלימו עין" (מלבי"ם).

כולו אוהב שוחד -

1. כל השרים: "והגם כי זה לא היה כולל לכל השרים, כי לא כלם היו חברי גנבים, אבל כלו אהב שחד, באהבת השחד הושוו כל השרים, לא היה אחד נקי מחטא זה" (מלבי"ם).

2. "כל העם" (מצודות): השרים בסה"כ חיקו את נורמות ההתנהגות המקובלות בעם; מכיוון שכולם אהבו שוחד, וסרו מדרך היושר והאמת, גם השרים נהגו כך,  וניצלו את מעמדם כדי לקבל יותר שוחד.

ורודף שלמונים -

1. מלשון תשלום גמול: "שופט שהיה גזלן, והנגזל צועק עליו בפני שופט אחר, זה אומר לו 'צדקני היום ואני אשלם גמולך כשיצעקו עליך בפני'" (רש"י).

2. מלשון שלום: "ע"י שאהבו שוחד, היו רודפי שלמונים, היו עוסקים תמיד בבוא משפט לפניהם לעשות פשרה בין הצדדים, כי תחלה לקחו שוחד משני הצדדים, ולא יכלו לזכות ולחייב שום אחד מהם, ולכן היו מוכרחים לעשות ביניהם שלום ופשרה, באופן שנדמה לכ"א שהוא הרויח ע"י השוחד שנתן" (מלבי"ם). הם מקיימים, באופן מעוות, את הפסוק, תהלים לד15: "בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ".

יתום לא ישפוטו -

"את היתום, שלא נתן שוחד, לא שפטו משפטו כלל, ולא עסקו אף בפשרה, כי קבלו שוחד רק מצד שכנגדו" (מלבי"ם).

וריב אלמנה לא יבוא אליהם -

"האלמנה באה לצעוק, והיתום יוצא, וזו פוגעת בו ושאלתו 'מה הועלת בצעקתך לפני השופט?' והוא אומר 'כל היום הזה יגעתי לו במלאכה וסופו לא הועלתי', וזו חוזרת לאחוריה ואומרת 'ומה זה שהוא איש לא הועיל, אני לא כל שכן'. הוי: יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא יבא אליהם כלל" (רש"י).

היתום, בימי ישעיהו, השקיע יום אחד במשפט, ראה שזה לא עוזר, והתייאש. בימינו, אנשים משקיעים לפעמים 10 שנים במשפט, מוציאים הון תועפות על עריכת דין, וגם אז לא תמיד זוכים לדין צדק; כשאנשים שומעים על זה, הם מתייאשים ומחליטים שאין טעם בכלל ללכת למשפט.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • שבת חזון – ויקיפדיה: שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים... יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". מצב זה הוביל לגלות עשרת השבטים, ויותר מאוחר לחורבן הבית. שבת חזון היא ... (cache)
 • "חזקיהו וסיעתו כתבו את ישעיהו" - בירור תקופת הנבואות הראשונות בספר ישעיהו: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא-יבוא אליהם. הנבואה הראשונה מסתיימת באמירה "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", שזו תמצית דרך ... (cache)
 • תנך לבגרות - חוקי הגנה על הגר היתום והאלמנה: "שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (ישעיהו, א' 23). מתנות עניים אחת הדרכים שבהן ניתן לעזור לעניים ולרעבים היא על ... (cache)
 • הפטרת פרשת חזון – חטאי ירושלים ותיקונם: שריך סוררים וחברי גנבים, כֻּלּוֹ אֹהב שֹחד ורֹדף שלמֹנים יתום לא ישפֹּטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. לכן נאם האדון ה' צב-ות אביר ישראל: הוי אֶנחם מִצָּרַי ואִנקמה מאויבי. (cache)
 • בס"ד, ג' באב התשס"א: בהפטרת חזון ישעיהו בן אמוץ יוצא ישעיהו הנביא בכעס גדול גדול " שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". הפטרת חזון חשובה ... (cache)
 • פרק א פסוקים 28-21: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא–יבוא אליהם. א. קראו את הפסוקים בקול רם, והדגישו את הצליל החוזר. מה לדעתכם ביקש הכתוב ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- הצילו אותנו מעצמנו: "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שׂחד ורודף שלמונים" (ישעיהו א' כ"ג). האם מצב ההנהגה הרוחנית-התורנית טוב? הציבור הדתי-לאומי, אפילו לאחר הצרה האחרונה של הגירוש, נתפרד ... (cache)
 • פרשת השבוע: "שריך סוררים וחברי גנבים" - בר קפרא אמר: ארכי בריונים דהוון זיינין אטקטיא [=ראשי כנופיות של בריונים שהיו שודדים את העבריינים11]. "שריך סוררים" - שהיו כולם אוהבין את הגזל. (cache)
 • ישראל היום | כשראש העיר חשוד באונס: במקום הטרמינל של "עיר הצדק קריה נאמנה", של "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך", הגענו לטרמינל הלא נכון של הפרק הראשון בישעיהו: "שריך סוררים וחברי גנבים, כלו אוהב ... (cache)
 • אריה אבנרי - שרים סוררים בכלא (16): שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים" (ישעיהו פרק א" פסוקים כ"א- כ"ב) בשעה לא טובה ולא מוצלחת יתחילו היום (יום ג') שני השרים לשעבר אברהם הירשזון ושלמה ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - דברים - איכה ישבה בדד - שיחת ליל שבת (חזון) התש"ס: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם".[5]. ההתרחקות ממקור הכל, הזנחת הנאמנות לה' יוצרת גם את חוסר המשפט וההדרדרות ... (cache)
 • ישיעהו א דף מקורות: שריך סוררים וחברי גנבים. (. ישעיה א...). כג: שהיו כולם אוהבין את הגזל. ". חברי גנבים. (". ישעיהו א.,)'. שהיו. כולם מתחברין לגנבין. "א. ר ברכיה.: מעשה באשה אחת שנגנב מיחם שלה ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary...: לשון הקינה "איכה" שבמגילה עולה גם בדבריו הקשים של הנביא ישעיה, המגנה את ירושלים על ניוולה המוסרי, ומקונן על מצבה: "שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים" וכו', ... (cache)
 • שוחד: שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבא אליהם. (ישעיה א כג)...כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימוט לעולם. (cache)
 • איכויות יהודיות | מתן שירם: 16 אוגוסט 2012 ... אלא שכבר בישעיהו א' ניתן ללמוד כי האיכויות נשתמרו במלואן: "שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים". פה אחד. השבוע, האיכויות היהודיות של ... (cache)
 • צדק חברתי - לא רק סיסמא: 10 אוגוסט 2012 ... " שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (ישעיהו, א' 23). סולם העדיפויות: פגועי הנפש. 1.1. כאלה שלא ...
 • אין עניין בהר הבית « מינים: 28 יולי 2012 ... שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" אבל הצורה החרדית של ציון ימי החורבן לא רלבנטית לימינו. תומר האם ... (cache)
 • פרשת השבוע - דברים: 26 יולי 2012 ... ולפינת האקטואליה, בדיוק להשבוע עם הניסיונות לתרגיל המסריח של ח"כי קדימה נרשם בהפטרה - "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורודף שלמנים " כרגיל, אין ... (cache)
 • הסכם קיבוצי חדש ברשות המסים: תוספת פנסיונית של 475 ש' לכל עובד...: 6 ספטמבר 2012 ... כשקשה לעסקים זה הזמן לדרבן את העושים בקודש במלאכת החליבה. 00:12; 19.09.12. "שריך סוררים וחברי גנבים ". כלום לא השתנה מאז. הגב לתגובה זו; plus. דרג: ... (cache)
 • פרופ' יהודה אליצור - מאמרים: שריך סוררים וחברי גנבים, כלו אוהב שחד ורדף שלמנים"(שם, פס' כב-כג). כלום עליכם להכות על חטא שחטאתם לאויבים? חלילה. "רחצו, הזכו, הסירו רע מעלליכם מנגד עיני" (שם, פס' טז). (cache)
 • מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ, מִמֵּךְ יֵצֵאוּ / ד"ר משה חגי: האם לפי דעתכם אפשר לומר על מנהיגי האומה ואנשי ההון השולטים בכלכלה הישראלית " שריך סוררים וחברי גנבים " וכו', או שבהשוואה לאומות אחרות מצבנו טוב ואנו יכולים להיות מרוצים ... (cache)
 • תשעה ימים באב: שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים… יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". מתוך ההפטרה של שבת חזון שקוראים בשבת לפני ט' באב. במסגרת המסע יוצאים ... (cache)
 • פרשת שופטים- על ראוותנות שלטונית וחברתית - TheMarker Cafe: 24 אוגוסט 2012 ... שריך סוררים וחברי גנבים כולו אהב שוחד ורודף שלמונים. יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. ב"יוליוס קיסר" של שייקספיר, כשמהללים את קיסר, נאמר: ... (cache)
 • ישעיה - ללא ניקוד: ... {כא} איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים: {כב} כספך היה לסיגים סבאך מהול במים: {כג} שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ... (cache)
 • גוברים הסיכויים לחזרת אריה דרעי לש"ס | בחירות 2013 - הארץ: 11 אוקטובר 2012 ... על אלה אומר הנביא " שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". הגב לתגובה זו; סגור. 06. 0minus; 0plus ... (cache)
 • כל ישראל ערבים זה לזה כגון ביצה רקובה!: 18 ספטמבר 2011 ... שריך סוררים וחברי גנבים,כולם אוהבי בצע ושוחד ורודפי שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם! רק אז אחרי שתבוא עליכם שואה וכליה כשכל חטאיכם ... (cache)
 • גלי צה"ל און-ליין - התובע במשפט אולמרט: "הפרשה לא הסתיימה": 24 ספטמבר 2012 ... כג שריך סוררים, וחברי גנבים --כלו אהב שחד, ורדף שלמנים; יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא- יבוא אליהם. {ס} כו ואשיבה שפטיך כבראשנה, ויעציך כבתחלה; אחרי-כן, ... (cache)
 • תיקוני זוהר: בזמן הגלות, כל ממוני אומות העולם וערב רב, נאמר בהם היו צריה לראש אויביה שלו, צריה וודאי הם ערב רב, עליהם נאמר שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד וגו'. אויביה שלו, אלו עשו ... (cache)
 • הרהורי נפש לראש השנה / מאת מיכה לימור: "כספך היה לסיגים סבאך מהול במים; שריך סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שוחד ורדף שלמונים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם;" זועק ישעיה בשנת 757 לפנה"ס מול שערי ירושלים ... (cache)
 • ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. לכן נאם האדון ה' צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי. ואשיבה ידי עליך ... (cache)
 • פרשת שבוע - פרשת "מקץ": ... רב דעליהו אתמר ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר וכו', עד 'היו שריה לראש' (איכה א, ה) אנון ערב רב, עליהו אתמר (ישעיה א, כג): שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד וכו'. (cache)
 • תנך לבגרות- דיני מלחמה, שבויים ושוחד: ישעיהו א' 23: בפרק זה מגנה הנביא בחריפות את התנהגותם של מנהיגי העם: "שריך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא יבוא אליהם" [כל מי ... (cache)
 • פרשת דברים ה' באב תשע"א, 5 באוגוסט 2011: 5 אוגוסט 2011 ... מהול במים שריך סוררים וחברי גנבים ".; הוא אומר זאת, בתקווה(ישעיהו א', כג). שדבריו לא ייפלו על אוזניים ערלות ויהיה. בכך די כדי לחסוך פורענות מן העם. הנביא אינו ... (cache)
 • יפתח בדורו ושמואל בדורו: של הגורם האמיתי (שם פסוקים כב-כג) "כספך היה לסיגים סבאך מהול במים. שריך סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שחד ורודף שלמונים". כלום עליכם להכות על חטא שחטאתם לאויבים? חלילה ... (cache)
 • דף שבועי לפרשת משפטים: הנביא תולה את האשם בשרים והשופטים: “ שריך סוררים וחברי גנבים,. כולו אוהב שוחד, ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא. אליהם”. כשם שחורבן המשפט הביא לחורבן ... (cache)
 • more "שריך סוררים וחברי גנבים ":
 • פרשת דברים - "איכה אשא לבדי": שרייך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. ונשים ליבנו לעוד מילה משותפת בתוכחה הגדולה של משה ובנבואה הקשה של ירמיה: ... (cache)
 • חזקיהו וסיעתו כתבו את ישעיהו" - בירור תקופת הנבואות הראשונות בספר ישעיהו: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא-יבוא אליהם. הנבואה הראשונה מסתיימת באמירה "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", שזו תמצית דרך ... (cache)
 • מי יעצור את האסון שבדרך??: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". לאחר שנכשלה המערכה הצבאית מול חילות ארם התייצב חנני הרואה בארמונו של אסא ... (cache)
 • ישיבת שבות ישראל - נחמו נחמי עמי - הרב יהושע בן מאיר: כספך היה לסיגים, סבאך מהול במים. שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא-יבוא אליהם" [ישעי' א,כא]. העונש הא – לוקי הינו מידה כנגד מידה. (cache)
 • ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי דרכים...: בהמשך הוא חושף את מעשיהם: "שריך סררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמונים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (יש', א', 23). "הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו. (cache)
 • פרשת שופטים: מציאות ברוח התורה היא מיושנת ופרימיטיבית, נכון?: 28 אוגוסט 2011 ... תוכחות הנביאים מתארות מצב אחר: "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" [12]; "שמעו זאת הכהנים ... (cache)
 • שרים אבדו את הבושה: שמעתי את ישעיהו הנביא זועק בגרון ניחר "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמונים..". התעוררתי אחוז בעתה. קולו של הנביא הלם בראשי, פתחתי את היומן וראיתי שזה לא ... (cache)
 • הרב שחשב שאנחנו כגרועים שבחיות - TheMarker Cafe: 29 יוני 2011 ... ולגבי ציטוטים, אתרום את זה: כג שריך סוררים, וחברי גנבים-- כלו אהב שחד, ורדף שלמנים; יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא-יבוא אליהם. (ישעיהו, א) או כפי שאמר מר"ן ... (cache)
 • Circus Tent - הירשל ציג'ס בלאג: א רוף צו אקשן - דעת בעלי בתים: 26 אוקטובר 2011 ... והני מילי בדיני ממונות אבל בדיני נפשות ואיסורי הרי מקרא כתוב צדק ילין בה ועתה מרצחים... שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמונים יתום לא ישפוטו וריב ... (cache)
 • ynet רוצים לקיים מצוות צדקה? תנו הלוואה - לא כסף - כלכלה: 26 אוגוסט 2011 ... בישעיהו נאמר: "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (ישעיהו א, כג). המשמעות של הפסוק הזה היא שאין ... (cache)
 • Rambam System: Tefilat Chana - a lesson in Geula- By RR: 20 דצמבר 2009 ... (כג) שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם: It is interesting to note that Elkana did not know or did ... (cache)
 • ערוץ 1 - הבלוגיה - תפוז אנשים: ... בקש שלום ורדפהו איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים כספך היה לסיגים סבאך מהול במים שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום. (cache)
 • ynet פרשת הולילנד: כל הנאשמים, כל העבירות - חדשות: 6 ינואר 2012 ... ם לעזאזל לת בלשן 01.07 12 22 שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים מכף רגל ועד ראש אין בו מתם 06.01 12 21 זו התוצרת העלובה של 30 שנות ... (cache)
 • בתי המשפט - הבלוגיה - תפוז אנשים: ... בקש שלום ורדפהו איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים כספך היה לסיגים סבאך מהול במים שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום. (cache)
 • קטגוריה:הפטרת דברים – ויקיטקסט: 31 יולי 2007 ... שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי ... (cache)
 • מודעות עצמית - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית | מרפא הבושם: ישעיהו א23: "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם ", קהלת ה9: "אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה ... (cache)
 • חדשות - צבא וביטחון nrg -...לא יוצא מהשטחים: גלנט משתלט על: 14 אוגוסט 2010 ... לפני ההשתלטות על עזה ל ת עכשו ידוע מה סוד ההצלחה של מבצע עופרת יצוקה 14 08 10 22 57 41 שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים ישעיהו א ... (cache)
 • יהדות - בצע נפש: 20 אפריל 2007 ... "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". כשאדם נוהה אחרי הבצע, כולו אוהב שוחד ורודף כסף, אז ודאי שהוא ... (cache)
 • מיקי רוזנטל - הבלוגיה - תפוז אנשים: ... בקש שלום ורדפהו איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים כספך היה לסיגים סבאך מהול במים שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום. (cache)
 • הורד: "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם"[29]. ושני פרקים אחר-כך הוא אומר: "ה' במשפט יבֹא עִם זקני עמו ושריו..." שואלת הגמרא ... (cache)
 • חג השבועות - סיכום של יוסי פרי - מנהגים - פורטל קהילות בלוגים ומורשת: כג שריך סוררים, וחברי גנבים-- כלו אהב שחד, ורדף שלמנים; יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא- יבוא אליהם. {ס} כד לכן, נאם האדון יהוה צבאות--אביר, ישראל: הוי אנחם מצרי, ואנקמה מאויבי. (cache)
 • דברים התשע"א: שרייך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמונים יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". השלב המתבקש הבא הינו תוצאה צפויה מראש של השלבים הקודמים הנותן את התשובה ... (cache)
 • ynet כתב האישום נגד הירשזון: גנב מיליונים לכיסו - חדשות: 4 מאי 2008 ... גבעתיים 04.05 08 210 שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים ישעיהו א כג 04.05 08 209 מה כולם גנבים בארץ האם ימצא פוליטקאי הגון לת 04.05 ... (cache)
 • קרא: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". לפי הבנתי "איכה היתה לזונה קריה נאמנה", אין כאן בכל הפרק מילה אחת ששייכת עכשיו ... (cache)
 • פורום: נבואות ואקטואליה באחרית הימים - הפתקים שלי בפייסבוק – בחדרי חרדים: 20 יולי 2009 ... יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ וְרִיב אַלְמָנָה לֹא-יָבוֹא אֲלֵיהֶם. {ס} כג שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא-יבוא אליהם: ... (cache)
 • Blog Archive » אז מתי נצא לרחובות – תגובה למאמרו של צבי בראל: 12 אפריל 2010 ... שריך סוררים, וחברי גנבים– כלו אהב שחד, ורדף שלמנים; יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא-יבוא אליהם. {ס}. לכן, נאם האדון ה' צבאות–אביר, ישראל: הוי אנחם מצרי, ... (cache)
 • השמפניה שנשפכה: גילויים חדשים בכשלים בהפעלת אבישי רביב - מדיני-ביטחוני...: 4 נובמבר 2011 ... פתח תגובה ומכפישת ציבור שלם היום נשיאת בית משפט "גבוה" ל""צדק""! (לת) שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים, יתום לא ישפטו. 10:52; 04.11. (cache)
 • more "כלו אהב שחד ורדף ":
 • תוכחות משלימות: שריך סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שוחד ורודף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". ירמיהו, לעומתו, נמצא בחברה מאוימת ונסוגה הנתונה ללחץ בטחוני מתמיד וקשה. (cache)
 • משפחת בתחת « ואן דר גראף אחותך: 26 יוני 2008 ... שריך סוררים, וחברי גנבים–כלו אהב שחד, ורדף שלמנים; יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא-יבוא אליהם." דומה שאת ישעיהו עניינו הרבה יותר הפוליטיקאים המושחתים ... (cache)
 • עיון מגדרי בארכיטקטורה הארץ ישראלית ובשיקוף מצב החברה באמצעותה: 4 יולי 2008 ... כג שריך סוררים, וחברי גנבים--כלו אהב שחד, ורדף שלמנים; יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא- יבוא אליהם... זנות העיר נתפסת כאן כשם כולל למרמה ולסטייה מדרכי ... (cache)
 • more "שלמנים יתום לא ישפטו ":
 • פרשת דברים - נאומו של משה + הפטרה - גיליונות נחמה ליבוביץ: לקיים מה שנאמר: "יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". רש"י, (עפ"י פסיקתא זו): שהאלמנה באה לצעוק והיתום יוצא וזו פוגעת בו ושואלתו: מה הועלת בצעקתך לפני השופט? (cache)
 • פתח פיך לאלם: "משפט יתום ואלמנה אינו רק מצווה, אלא הוא חובה שיש בצדה עונש חמור על הדיינים ועל כל העם, וכן אומר ה' אלוהי המשפט מפי נביאו: "יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא יבוא אליהם, לכן נאֻם ... (cache)
 • סטנוגרמה מישיבה מספר 376 מתאריך 25/07/2012: 25 יולי 2012 ... כתוב באותו פרק בישעיהו: "יתום ואלמנה לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם". אומר המדרש: אם יתום לא ישפוט, מה זה "ריב אלמנה לא יבוא"? אומר המדרש שהיתום ... (cache)
 • MySay: לא תעשו עָוֶול במשפט: 24 ספטמבר 2012 ... ואנו רואים כיצד מתקיימים דברי הנביא ישעיה "שרייך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (ישעיהו א', כ"ג). (cache)
 • האם הייתה הסוציאל-דמוקרטיה של מפא"י חזיון תעתועים בלבד?: רבי השפעה היו משפטים כגון: "שרייך סוררים וחבר גנבים, כלו אהב שחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם", ובמיוחד הדהד הפסוק: "ציון במשפט תפדה ושביה ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. ". דהיינו.,. קיימת מערכת משפט. פורמלית.,. אבל היא אינה בנויה לצורכי החלשים והמדוכאים.;. החזקים ובעלי היכולת מצ. ליחים בנקל לקבל סעד ... (cache)
 • ויצא חוטר מגזע ישי: חלק ה': וכך שמענו מפי הנביא כבר בתחילת ספרו: "שפטו יתום ריבו אלמנה", משום ש"יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא-יבוא אליהם" (א, יז, כג). דברים אלה יוצאים מפי הנביא המוכיח, המחנך. (cache)
 • דיבורים של חודש אב \ הרב אביעד כהנא: באופן דומה גזירת החורבן ב"חזון ישעיהו " [= ככל הנראה בימי חזקיהו וסנחריב ] היא על "יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". בתורה מבואר שבראש חודש אב נפטר אהרון. (cache)
 • המשפט העברי וחירות הביטוי: ... ביקורת חריפים ביותר הן על מעשי השלטון הן על מעשי הפרט, כגון: "שריך סוררים וחברי גנבים כלו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (ישעיהו א, כג). (cache)
 • על שנאת חינם ודין תורה: הנביא מוכיח קשות את ישראל "יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם", מסבירים המפרשים, שלאחר שהיתום נדחה פעם אחר פעם, שוב ושוב הוא יוצא מבית הדין ומספר לאימו האלמנה ... (cache)
 • מאגר המקורות: הרב בן ציון ח''י עוזיאל, שערי עוזיאל, דיני יתום ואלמנה, ב...: משפט יתום ואלמנה אינו רק מצווה, אלא הוא חובה שיש בצדה עונש חמור על הדיינים ועל כל העם, וכן אומר ה' אלוהי המשפט מפי נביאו: "יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא יבוא אליהם, לכן נאֻם ... (cache)
 • אחריות ציבורית: משפט יתום ואלמנה אינו רק מצווה, אלא הוא חובה שיש בצדה עונש חמור על הדיינים ועל כל העם, וכן אומר ה' אלוהי המשפט מפי נביאו: "יתום לא ישפטו, וריב אלמנה לא יבוא אליהם, לכן נאֻם ... (cache)
 • מישנֶה תורה: 27 יולי 2012 ... יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא אליהם". זו היא בדיוק הרלוונטיות של האבל על החורבן גם בימינו - העובדה שהגורמים לחורבן, השחיתות והזלזול במצוות, לא תוקנו ... (cache)
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | פרשת השבוע | אחריות אישית: ולקראת סוף הפרק: "שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". כל מה שאמר ישעיהו לעם, יכול להיאמר היום, לממשלה, לשרים, ... (cache)
 • ybm.org.il: מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה. מרצחים. כספך היה לסיגים.,. סבאך מהול במים. שרייך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד. ורדף שלמנים יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא א. ל. יהם ... (cache)
 • על מה אנו בוכים ולמה אנו מצפים?: 27 יולי 2012 ... אֹהֵ ב שׁ ֹחַ ד וְרֹדֵ ף שׁ ַ לְ מֹנִים יתום לא יִשׁ ְ פּ ֹטוּ וריב אלמנה לא יבוא אליהם“.(ישעיהו א, כג). הנביא ישעיהו מלמד שמצב זה הוא שמביא את החורבן, ... (cache)
 • דף קשר מספר 55 - פרשת דברים: בקוראנו את הפטרת "חזון" אנו מתרשמים שירושלים היתה עיר השקר, האמת נעדרת והרשע חוגג, לית דין ולית דיין וכל דאלים גבר - 'יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם'. אולם בגמרא ... (cache)
 • דברים התשס"ח: בין איש לרעהו- הגיעו למצב נורא שמתאר ישעיהו הנביא: "ידיכם דמים מלאו,יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם''.וירמיהו מתאר מצב נורא של: "אִישׁ מֵרֵעֵהוּ הִשָּׁמֵרוּ וְעַל כָּל ... (cache)
 • עַרְקָנוּת: 'יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם' (ישעיה א', כג) אוי ואבוי אם לא נשאר להם 'כי אם' לצעוק אלי. חייכם שאני אשמע צעקתם ואביא פורענות על החברה. המביאה את החלשים שבה ... (cache)
 • על מה אבדה הארץ?: יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם" (א', כ"ג). דומה שביטויים כה חמורים אינם מותירים מקום לתקווה ומובילים למסקנה העגומה שאין לדור זה עוד תקנה. אך הנה באים דברי ר' מאיר ... (cache)
 • פרשת וירא - חטאי סדום ועמורה: 'עזבו את ה' נאצו את קדוש ישראל' 'שריך סוררים וחבר גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם' וכו'. מכאן אומר הרב משה בר, שיש תהליך מתמשך ... (cache)
 • ynet תשע"א באב - ערב החורבן? - יהדות: 4 אוגוסט 2011 ... "יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא אליהם". חז"ל מסבירים את הסיטואציה שמתאר הפסוק באופן הבא: היתום, החלש, ניגש למשפט כדי לנסות ולהגן על עצמו, להשיג ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - אב (חודש);: שבת זו נקראת "שבת חזון" לפי שמפטירים בה "חזון ישעיהו" בניגון איכה, חוץ מפסוקי הנחמה עד " וריב אלמנה לא יבוא אליהם", ואחר כך "לכן נאם האדון ה' צבאות" עד הסיום בניגון הרגיל ... (cache)
 • פרשת כי תצא - רמז לחודש אלול - כיצד?: ושכנתי אתכם במקום הזה..." ישעיהו א, כ"ג: "שרייך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפטו וריב ואלמנה לא יבוא אליהם " וישנו משפט ידוע הנגזר מ"מעשר עני" ... (cache)
 • nrg מעריב - בלוגים - רץ לראשות הממשלה - דודו אהרון, שב בלול (או בערוץ 24)..: 15 יולי 2012 ... האלוהיות של ישעיהו: "שרייך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם ". שימו לב: "ריב אלמנה לא יבוא אליהם "! (cache)

תגובות