משל הכרם

קוד: משל הכרם בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

זהו סיכום של שיעור שהתכוונתי להעביר ובסוף לא העברתי. מי שרוצה יכול להעביר אותו.

הצגה

[לצורך ההצגה, דרוש מתנדב שמוכן לדמיין שהוא לא יודע תנ"ך, ולהגיב באופן טבעי כמו שאיש פשוט מהרחוב היה מגיב].

לא עשיתי את הניסוי הזה במציאות, אבל נראה לי שהתגובה הטבעית של אדם מהרחוב תהיה משהו כמו התגובה של המתנדב בהצגה הנ"ל, כלומר - 'אתה משוגע...'.

משל הכרם

עכשיו נפתח בישעיהו פרק ה ונקרא:

[ישעיהו ה 1]: "אשירה נא לידידי, שירת דודי לכרמו: כרם היה לידידי בקרן בן שמן; ויעזקהו, ויסקלהו, וייטעהו שורק, וייבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו; ויקו לעשות ענבים, ויעש באושים. ועתה, יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטו נא ביני ובין כרמי! מה לעשות עוד לכרמי, ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים, ויעש באושים? ועתה אודיעה נא אתכם את אשר אני עושה לכרמי: הסר משוכתו והיה לבער, פרוץ גדרו והיה למרמס. ואשיתהו בתה, לא ייזמר ולא ייעדר, ועלה שמיר ושית; ועל העבים אצווה מהמטיר עליו מטר. כי כרם ה' צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו; ויקו למשפט - והנה משפח, לצדקה - והנה צעקה."

נכון שזה נשמע מאד דומה?!

ועכשיו שאלה: מה המטרה של משל? למה שאדם יספר משל במקום להגיד את התוכחה שלו באופן ישיר? 

תשובה: בדרך כלל, המטרה של משל (שנאמר כתוכחה) היא לגרום לשומעים להאשים את עצמם. באופן טבעי קשה לאדם להבין שהוא אשם. אבל כשמספרים לו משל - הוא יכול להאשים את אחת מהדמויות במשל, ואז - כשהוא שומע שהדמות הזאת בעצם מסמלת אותו - הוא מבין שהוא עצמו אשם (ע' משל כבשת הרש, משל יותם, משל יואש).

במקרה שלנו, ע"פ הפירוש המקובל, מטרת המשל היא לגרום לשומעים (בני-ישראל) להאשים את הכרם, ולאחר מכן - כשישמעו שהכרם מסמל אותם - להאשים את עצמם. אבל האם המשל הזה משיג את מטרתו?

  1. שומעי 'משל הכרם' היו כנראה חקלאים. כאשר חקלאי נוטע כרם והכרם לא נותן ענבים - הוא בדרך-כלל לא מעלה בדעתו להאשים את הכרם.
  2. יותר מזה: ב'משל הכרם' יש סיבה טובה מאד שלא להאשים את הכרם: בשום מקום לא נאמר שמישהו טיפל בכרם הזה טיפול שוטף! אף אחד לא השקה את הכרם, אף אחד לא זמר אותו וכו'... לאחר הטיפול הראשוני (נטיעה, בנייה וכו') לא נעשתה בכרם הזה שום עבודת תחזוקה!
  3. יותר מזה: ב'משל הכרם' יש סיבה טובה מאד להאשים דווקא את ישעיהו עצמו: כל העבודות שכן נעשו בכרם ("ויעזקהו, ויסקלהו, וייטעהו שורק, וייבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו") נעשו ע"י בעל הכרם, שהוא ידידו של ישעיהו ("אשירה נא... שירת דודי לכרמו"). ישעיהו עצמו לא עשה כלום - אבל למרות זאת הוא קורא לכרם "כרמי"!
  4. יותר מזה: גם כאשר חקלאי נוטע כרם והכרם לא מצליח - הוא לא מעלה בדעתו להתעלל בו כמו שמתואר במשל - "הסר משוכתו והיה לבער, פרוץ גדרו והיה למרמס. ואשיתהו בתה, לא ייזמר ולא ייעדר, ועלה שמיר ושית;" ובוודאי שלא "ועל העבים אצווה מהמטיר עליו מטר"! (הפירוש המקובל לפסוק הזה הוא שהנמשל מתערבב במשל, וזו תשובה אפשרית מבחינה ספרותית אבל לא מבחינת המטרה של המשל; כשהנמשל מתערבב במשל זה מקטין את העוצמה של המשל, ולא ברור למה הנביא קלקל לעצמו את המשל).

משל הצאן

כדי להבין את המשמעות האמיתית של המשל הזה, נשווה אותו למשל אחר, שמופיע בירמיהו כג וגם ביחזקאל לד:

במשל הזה, עם ישראל נמשל לצאן ומנהיגי ישראל נמשלים לרועים.

ה' נתן את הצאן לרועים, כדי שישמרו על העם ויטפלו בו. אבל הרועים לא מילאו את תפקידם: הם דאגו רק לעצמם, והצאן המסכן התפזר ואבד.

הנביא מנבא שבעתיד המצב יתוקן, וה' לא ייתן עוד לרועים לרעות את הצאן, אלא ירעה את הצאן בעצמו.

שוב משל הכרם

לדעתי זוהי גם משמעותו של משל הכרם. נסביר קודם את המשל:

עכשיו נסביר את הנמשל:

בפסוקים הבאים יש תוכחה מפורשת נגד המעמד הגבוה בעם ישראל: "הוי, מגיעי בית בבית, שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום, והושבתם לבדכם בקרב הארץ! באוזניי, ה' צ', אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין יושב! כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת; וזרע חומר יעשה איפה."

כמו במשל הצאן, גם כאן מנבא הנביא שבעתיד המצב יתוקן. אבל הנבואה הזאת לא מופיעה כאן אלא מאוחר יותר, בישעיהו כז 2: "ביום ההוא, 'כרם חמר' ענו לה. אני ה' נוצרה, לרגעים אשקנה, פן יפקוד עליה [פן יחסרו העלים שלה] ; לילה ויום אצורנה. חמה אין לי; מי ייתנני שמיר שית במלחמה -- אפשעה בה, אציתנה יחד. או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. הבאים ישרש יעקוב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה."

כלומר: בעתיד ה' לא ייתן לשומרים לשמור על הכרם, אלא ישמור עליו בעצמו, וישקה אותו ברגעים הנכונים.

הבעיה בפירוש הזה

הבעיה העיקרית בפירוש הזה ל'משל הכרם' היא, שהתוכחה למנהיגים לא כתובה בפירוש - לא במשל ולא בנמשל:

אבל בכל פירוש (גם בפירוש המקובל) יש פרטים חסרים, או פרטים שלא שייכים. ובכל מקרה, לפי כל פירוש, צריך להניח ששומעי המשל היו מספיק נבונים כדי להשלים את הפרטים החסרים ולהבין את כוונת המשל. ולכן, הדרך להכריע בין הפירושים היא לנסות לדמיין מה היתה תגובתם של השומעים בימי ישעיהו, וזה מה שניסיתי לעשות כאן.

תגובות