על סוס ננוס

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 13:42:06  16.08.2009, כתוספת/תגובה ל: נושא

בני יהודה בתקופת הנביא ישעיהו רצו לכרות ברית עם מצרים כדי להילחם באשור, אך הנביא טען שהם צריכים להיות נייטרליים ולבטוח בה' שיציל אותם משתי המעצמות. בין השאר, תיאר ישעיהו את דבריהם של תומכי הברית:

ישעיהו ל16: " ותאמרו 'לא, כי על סוס ננוס!' - על כן תנוסון; ו'על קל נרכב!' על כן יקלו רדפיכם "

יריביו של הנביא תיכננו להביא סוסים ממצרים, ואמרו " על סוס ננוס ":

1. בזכות הסוסים יהיה לנו מנוס , ישועה וניצחון: שמואל ב כב3: " אלהי צורי אחסה בו, מגני וקרן ישעי, משגבי ומנוסי , משעי מחמס תשעני ", ירמיהו טז19: " ידוד עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה... " (ע"פ אברהם אהוביה, "ככל הכתוב"); בזכות הסוסים נצליח לנוס , לצאת מהמלחמה כמנצחים.

2. בזכות הסוסים יהיה לנו נֵס , הרמה והגבהה כמו מוט גבוה: " נתרומם כנֵס הזה בעזרת סוסים הבאים ממצרים " ( מצודות).

3. ובמקרה הכי גרוע, אם לא נצליח לנצח את האשורים, הסוסים יאפשרו לנו לנוס ולברוח משם, כך שאין לנו מה להפסיד: " נתקשר במלכי מצרים, ונביא משם סוסים קלים לנוס " ( רש"י).

וכן אמרו " על קל נרכב ", כלומר נקנה ממצרים סוסים ומרכבות קלים ומהירים, נרכב וננצח במלחמה.

והנביא ניבא שעונשם יהיה "מידה כנגד מידה":

במקום לנוס מלשון נס וניצחון, הם ייאלצו לנוס ולברוח מפני האשורים - " על כן תנוסון ";

ובמקום לרכב על סוס קל , דווקא אויביהם יהיו קלים ומהירים להשיג אותם - " על כן יקלו רודפיכם ".

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

  • Tzura.co.il - צורה: 1 אפריל 2007 ... זה אינו קושי כלל, דאית לנא [מפני שיש לנו] פסוק " ותאמרו לא כי על סוס ננוס"[33] ומסורת בידינו שדרך ניסה הוא לרוץ ישר בתחילה ואז לפנות ולהתחבא ... ( cache)
  • שיח לוחמים בעשור למלחמת יום הכיפורים / לוחמים מבני הישיבות: ותאמרו לא, כי על סוס ננוס, יש לכם דרך של בשובה ונחת כדי להינצל מחבלי משיח וממלחמת גוג ומגוג והיא - כל המקיים ג' סעודות בשבת ניצל מחבלו של משיח וכו' ותאמרו - ... ( cache)
  • 26 אגדות התנאים: ושן הוא אומר (ישעי, לג€¢ ס־ז): ותאמרו: לא כי על םומ ננוס על כן תנוסון. מדח זו וכן חמדת. הקודמת שבמאות בלשון קצרה מיחדת). 28) כיצד ז (כרי. ... ( cache)
  • ישעיהו מול חזקיהו ומראדך בלאדן / יהודה אליצור: ותאמרו: לא - כי על סוס ננוס על כן תנוסון, ועל קל נרכב - על כן יקלו רודפיכם". וכן בישעיה פרק לא רעיון דומה לזה. ההנמקה של תצוגת האוצרות וגובה הלב אינה, אפוא, ... ( cache)
  • פרשת ויקרא - הפטרה - גיליונות נחמה ליבוביץ: כגון ישעיה ל' ט"ז: " ותאמרו: לא! כי על סוס ננוס!" ג€“ על כן תנוסון! "ועל קל נרכב!" ג€“ על כן יקלו רודפיכם". וכן בהוראות שונות (ירמיהו כ"ג ל"ח-ל"ט): . ... ( cache)
  • יוסי אליצור: פס' טז: " ותאמרו לא כי על סוס ננוס" - כל המפרשים בעיקרון הבינו "סוס" - כפשוטו, ורק נחלקו על כוונת הפסוק (ונפ"מ לטיב הבריות עם מצרים): ... ( cache)
  • 'נתיב ה-מ: שנאמר: "כמספר הימים אשר תרתם את הארץ, יום לשנה" - כיוצא בו: "ומשא ה' תאמרו, לכן הנני ונשאתי אתכם, נשוא", וכן הוא אומר: "לא, כי על סוס ננוס! על כן תנוסון ... ( cache)
  • ששון בר צבי: סוס נָנוּס, על כן תנוּסוּן. ועל קל נרכב, על כן יקלו רודפיכם". אומר הבדווי: " אִלְחֵ'יל עַלַא צְ'הוּרְהֵן עִז וּפִי ... ( cache)
  • אֵיכָה תִפְאַרְתִי מראשותי השליכו. - פורום מיול: אומרים על סוס ננוס על כן נסו. נלאיתי נשוא עונתיכם כהועמסו. ואיסרכם כנמתי אם בחקותי תמאסו: איזו אומה אביא לדמות לך ולנחמך, כי אף לה אירע כך, שהרי לא הייתה ... ( cache)

תגובות