כמה עדות יש בישראל?

קוד: ביאור:ישעיהו מג6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

הכינויים המקובלים כיום לעדות ישראל אינם משקפים את מהותן. לדוגמה, הכינוי "עדות המזרח" מתייחס משום-מה גם ליהודי מרוקו, שהם בכלל במערב. לפי הנביא ישעיהו, ישנן עדות בכל ארבע רוחות השמים:

ישעיהו מג5: " אַל תִּירָא כִּי אִתְּךָ אָנִי; מִמִּזְרָח אָבִיא זַרְעֶךָ, וּמִמַּעֲרָב אֲקַבְּצֶךָּ "

ישעיהו מג6: " אֹמַר לַצָּפוֹן תֵּנִי, וּלְתֵימָן אַל תִּכְלָאִי; הָבִיאִי בָנַי מֵרָחוֹק , וּבְנוֹתַי מִקְצֵה הָאָרֶץ "

אם כך, אפשר להבחין בכמה קבוצות של עדות:

מקורות ופירושים נוספים

מקראות גדולות:

" " אל תירא כי אתך אני ", לקבץ פזוריך, (ואמר שני פעמים אל תירא, כי ישראל יתיראו מצד שני דברים,

  • א) בעודם בגלותם בל יכלו ויאבדו בין עכו"ם, לכן אמר אל תירא כי תעבר במים וכו' נתתי כפרך מצרים וכו', שהטבע תכנע להם ויתן עכו"ם כופר נפשם,
  • ב) יתיראו כי יחשבו שמן הנמנע שיתקבצו פזוריהם מארבע כנפות הארץ, לכן אמר אל תירא כי ממזרח אביא זרעך וכו' ומזרה ישראל יקבצנו).

" ממזרח אביא זרעך ", כבר כתבתי למעלה (י"א) בפסוק ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ, כי ישראל שגלו לארצות המזרח שהם עשרת השבטים אינם מפוזרים ואינם צריכים קיבוץ כי יושבים כולם במקום אחד רק הבאה לא"י, ועז"א " ממזרח אביא זרעך ", אבל ישראל שגלו למערב שהם שבט יהודה ובנימין נתפזרו לארבע רוחות וצריכים קיבוץ, עז"א " ממערב אקבצך ":

ביאור המילות

" אביא זרעך אקבצך ". עי' בפי', ויען שהעשרת השבטים הגלו בימי חזקיהו א"א שיביאו הם בעצמם רק זרעם, אבל שבט יהודה שהיתה גלותם מאוחר היה אפשר שיביא הם עצמם:

" ( מלבי"ם)

"

מצודת דוד

" ממזרח " - הנפוצים שמה
" ( מצודות)

"" אומר " - לרוח צפון תני הגליות שבצפון " ולתימן " - שהיא רוח חזקה אל תכלאי מלנשב בחזקה להביא גליותי וכן ( שיר השירים ד) עורי צפון ובאי תימן מתוך שהרוח צפונית חלשה צריכה חיזוק לכך כתוב עורי " תני " - אבל דרומית שאינה צריכה חיזוק כתוב בואי כמות שהיא וכן ואל תכלאי " ( רש"י)

"
" אמר לצפון תני ", גם היהודים אשר בצפון שהם מסוגרים שם בהרים מקיפים אותם ולא יוכלו לצאת מתוכם, יאמר ה' אל החלק הזה שיתן את הסגורים בתוכו, אבל היושבים בתימן אין סגורים בין הררי עד, רק שהאומות לא יניחו אותם לצאת יאמר אל תכלאו ואל תעכבו בידם מלצאת:  

" ( מלבי"ם)

"

מצודת דוד

" אל תכלאי " - אל תמנעי מליתן את ישראל

" הביאי " - כאלו יצוה לכל אחד מרוחות השמים להביא את ישראל

" תני " - תן את ישראל הפזורים שמה

מצודת ציון

" תכלאי " - ענין מניעה כמו ויכלא העם מהביא ( שמות ל"ו)

" ( מצודות)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:תגובות