סערה על ראש הרשעים

קוד: סערה על ראש הרשעים בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים ירמיהו ביטויים

[ירמיהו כג, ל]

ל23 - ל24

כג19 - כג20

והייתם לי, לעם; ואנוכי, אהיה לכם לאלוהים.

כה אמר ה'צ': אל תשמעו על דברי הנביאים הניבאים לכם--מהבילים המה, אתכם: חזון ליבם ידברו, לא מפי ה'.

הנה סערת ה’, חמה יצאה,

הנה סערת ה’, חמה יצאה,

סער מתגורר : על ראש רשעים, יחול.

וסער מתחולל ; על ראש רשעים, יחול.

1

לא ישוב חרון אף ה’,

לא ישוב אף ה’,

2

עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו;

עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו;

באחרית הימים תתבוננו בה.

באחרית הימים תתבוננו בה בינה .

3

רקע :בפרק כג מוכיח ירמיהו את האנשים השומעים בקול נביאי השקר, ואומר להם שעומדת לבוא עליהם פורענות, בניגוד לדברי נביאי השקר. בפרק ל ההקשר שונה לגמרי – ירמיהו מנבא על הפורענות שעומדת לבוא על הגויים שהציקו לישראל. הפורענות שאמורה לבוא על בנ"י היא קצת יותר 'רכה':

1. על בנ"י יבוא רק סער " מתחולל " – סער שרק עכשיו נולד; ועל הגויים יבוא סער " מתגורר " – סער קבוע, הוא ממש יגור על ראשם..

2. על בנ"י יהיה רק " אף ה' ", ועל הגויים יהיה " חרון אף ה' "

3. בנ"י יזכו – אם יתבוננו בפורענות – ללמוד ממנה בינה , כלומר הם גם ירוויחו משהו מהפורענות. אבל הגויים – גם אם יתבוננו – לא יזכו לבינה אמיתית.

תגובות