שער העליון אשר מפנה צפונה

קוד: שער העליון אשר מפנה צפונה בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: יעל

אל: שיעור נח"ת שבת כסלו ס"ב

[ע"פ יעל]

בפרק ט רואה יחזקאל במראות א-להים "והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, וקסת הסופר במותניו...".

מדוע נקרא השער הזה "שער העליון"?

ע"פ הפשט אפשר לפרש שהוא פשוט היה גבוה יותר: בית המקדש בנוי על הר הבית, בשיפוע, וייתכן שהשער הזה היה באזור גבוה יותר של ההר.

אבל אפשר גם לפרש שהכוונה לשער של בית המקדש העליון.

עוד כשנבנה בית המקדש, רמז ה' לשלמה שבית המקדש התחתון הוא רק "חיקוי" לבית המקדש העליון, הרוחני (ע' מל"א ט8, ואכמ"ל).

גם יחזקאל, כשהוא מגיע לירושלים במראות א-להים, רואה מעל לבית-המקדש התחתון את בית-המקדש העליון.

ע"פ חז"ל, בכל פעם שאדם עובר עבירה הוא בורא לעצמו מלאך-חבלה. מכיוון שרוב העבירות שעברו בני-ישראל בפרק ח מרוכזות באיזור השער הצפוני - הם כביכול יצרו לעצמם מלאכי-חבלה באיזור השער הצפוני של ביהמ"ק העליון, והמלאכים האלה באים "ואיש כלי מפצו בידו" להשחית את ירושלים.

בנוסף למלאכים האלה מגיע גם מלאך אחד "לבוש בדים", מלאך שמזכיר את הכהן הגדול ביום הכיפורים - שתפקידו לכפר על עם ישראל וללמד זכות על ישראל. ואכן, גם המלאך הזה מקבל תפקיד - לסמן את כל הצדיקים בירושלים, כדי שלא ייפגעו ביד מלאכי החבלה.

מי שילמד היטב את פרשת המשכן (שמות כה-לא) ואת פרשת המקדש (מל"א ו-ז), ימצא הרבה הקבלות ביניהן לבין פרשת המרכבה (יחזקאל א, י), ויוכל להסיק מהן מסקנות מעניינות לגבי הקשר בין עולם החומר לעולם הרוח - מומלץ מאד!

תגובות