ונאשאר אני

קוד: ונאשאר אני בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: סיגל ואראל

אל: מכתב

[תודה לסיגליה!]

בנבואת פורענות ביחזקאל ט (שראה יחזקאל במראות א-להים ), מסופר על 6 אנשים (מלאכי-חבלה), שה' מצווה עליהם "עברו בעיר אחריו והכו: אל תחוס עינכם, ואל תחמולו...".

הנביא רואה אותם יוצאים ומכים בעיר, והוא מספר (ט8): ויהי כהכותם, ונאשאר אני ; ואפלה על פניי ואזעק, ואומר אהה ד' ה', המשחית אתה את כל שארית ישראל, בשופכך את חמתך על ירושלים?!

מה פירוש המילה "ונאשאר"?

נראה לי שהכוונה לצירוף של "נישאר" (ברבים) עם "אשאר" (ביחיד), ולדעתי זה בא להמחיש את תהליך ההריגה – בהתחלה המלאכים הורגים רק את הזקנים, ויחזקאל מתחיל להגיד "ונישאר אנחנו..." אבל הוא מספיק להגיד רק שתי אותיות "ונ", ואז הוא מגלה שגם שאר האנשים נהרגו, והוא אומר "אשאר אני".

הביטוי ממחיש את קצב האירועים המסחרר - לא מספיקים לספור את ההרוגים במכה אחת, עד שבאה עוד מכה וכולם נהרגים...

תגובות