מי שבוגד בה' יבגוד גם באדם

קוד: ביאור:שמואל א ח8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

יחסו של אדם אל ה' יכול לחשוף בו תכונות אופי שהן רלבנטיות גם ליחסו אל בני אדם.

כך לימד ה' את שמואל הנביא, לאחר שבני ישראל אמרו לו "אתה כבר זקן, שים לנו מלך שישפוט אותנו במקומך":

שמואל א ח7-8: "... כִּי לֹא אותך מָאֲסוּ, כִּי אותי מָאָסוּ ממלוך עֲלֵיהֶם. כְּכָל הַמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר עָשׂוּ מִיּוֹם הַעֲלֹתִי אֹתָם מִמִּצְרַיִם וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה, וַיַּעַזְבֻנִי וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים, כֵּן הֵמָּה עֹשִׂים גַּם לָךְ".

כי לא אותך מאסו = לא רק אותך הם מאסו (המילה "לא" משמעה לפעמים "לא רק", כמו ב בראשית לב29: "וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל...", שהרי יעקב נקרא בהמשך גם יעקב וגם ישראל); הם מאסו בך (כמו שכתוב בהמשך " כן המה עושים גם לך "), אבל ה"מאיסה" שלהם לא התחילה ממך - הם מאסו בי כבר פעמים רבות לפניך - מהיום שהעליתי אותם מארץ מצרים, הצלתי אותם פעמים רבות מאויביהם, והם עזבו אותי ועבדו אלהים אחרים.

ה' ניסה לנחם את שמואל ואמר לו "אל תרגיש רע, הבעיה היא לא בך, הבעיה היא בהם - הם כפויי-טובה סדרתיים...".

פירושים נוספים

1. פירשנו את המילים " כן המה עושים גם לך " כפשוטן - כמו שהם מאסו בי ועזבו אותי במשך דורות רבים, כך הם מואסים בך ועוזבים אותך עכשיו: "ומה שאמר "ככל המעשים אשר עשו", לא היה להגיד שכיוונו בזה לגלולים, כי אם להודיע שהיו עוזבים הנהגת שמואל. ושאין לתמוה על זה, כי גם כן עזבו אבותיהם ההנהגה האלוהית וילכו לעבוד אלהים אחרים, שהיה הדבר יותר קשה." (אברבנאל על דברים יז14).

2. ויש שפירשו שהכוונה "כן המה עושים גם אתך" או "כן המה עושים גם בדברים שאמרו לך" - כמו שבני-ישראל מאסו אותי ועבדו אלהים אחרים עם כל המנהיגים שקדמו לך, כך הם מואסים אותי גם עכשיו, איתך, בכך שהם מבקשים מלך (ע"פ רד"ק, מצודת דוד). גם לפי פירוש זה, ה' מנחם את שמואל ואומר לו "אל תחשוב שיש בעיה במנהיגות הרוחנית שלך - הבעיה היא בעם ישראל - הם תמיד עזבו אותי והם עוזבים אותי גם עכשיו בכך שהם מבקשים מלך". לפי זה, בקשת המלך מהווה מאיסה בה'; הם לא רוצים שה' ינהיג אותם, אלא שמלך בשר ודם ינהיג אותם, וזה חמור כמו עבודת אלילים. המלך הוא ה"אליל" החדש שלהם. ראו מינוי מלך - עזיבת ה'.

אפשר גם לפרש שהאות "מ" במילה "גם" שייכת גם למילה הבאה - "כן המה עושים גם מ לך" (ראו שתי אותיות זהות רצופות); המשמעות היא אותה משמעות.


תגובות