מקשר שבור?

קוד: מקשר שבור? בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: סיגל ואראל

אל: לא גמור בכלל

רקע

בשמ"ב יז מסופר על שתי עצות שניתנות לאבשלום, שמרד בדוד אביו: עצת אחיתופל ועצת חושי. העצה שיעץ חושי מתקבלת (למה? - ע' במאמר ' הסכנה שברדיפת הכבוד '). ע"פ התוכנית, חושי היה אמור לספר את המצב לצדוק ואביתר הכהנים, כדי שיספרו לבניהם (אחימעץ ויונתן), והם ירוצו ויודיעו לדוד שנמצא ליד הירדן.

שאלות

  1. חושי אכן סיפר לכהנים את מה שקרה – אבל לא את הכל! הוא סיפר להם (שמ"ב יז 15): "כזאת וכזאת יעץ אחיתופל את אבשלום ואת זקני ישראל; וכזאת וכזאת יעצתי אני." כלומר: הוא סיפר להם רק אילו עצות היו, ולא איזו עצה התקבלה!
  2. חושי ייעץ לדוד: "אל תלן הלילה בערבות המדבר, וגם עבור תעבור - פן יבולע למלך, ולכל העם אשר איתו." מה ההגיון בעצה הזאת? אם עצת אחיתופל היתה מתקבלת אז זה היה הגיוני, כי אחיתופל יעץ לתקוף מייד ולכן צריך לברוח מייד. אבל העצה שהתקבלה היא עצת חושי, ולכן לדוד יש עוד הרבה זמן להתכונן ולהתארגן!
  3. יונתן ואחימעץ העבירו לדוד את דברי חושי, אבל השמיטו עוד פרט (יז 21): "קומו ועברו מהרה את המים -- כי ככה יעץ עליכם אחיתופל." כלומר: הם סיפרו לו רק את עצת אחיתופל, העצה שלא התקבלה!

האם היה כאן 'מקשר { טלפון } שבור'?

תשובה לא נכונה (לדעתי)

יש אומרים שאבשלום שינה את דעתו וקיבל את עצת אחיתופל אחרי שאחיתופל התאבד, אבל זה לא נראה לי, מכמה סיבות:

  1. כתוב (יז 24) "ואבשלום עבר את הירדן הוא וכל איש ישראל עמו" כמו שיעץ חושי.
  2. כתוב (יח 7) "ויינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20000", כלומר לאבשלום היו יותר מ20000 חיילים, ואחיתופל הציע לקחת רק 12000 איש (יז 1).
  3. אפילו אם אבשלום קיבל את עצת אחיתופל אחרי שאחיתופל התאבד - חושי לא יכל לדעת את זה כי הוא שלח את השליחים מיד, ואחיתופל התאבד בפסוק 23, שני פסוקים לאחר שהשליחים הגיעו אל דוד!
  4. אפילו אם חושי חשב שאבשלום עלול לשנות את דעתו (כדברי רוב המפרשים) - הוא היה צריך להגיד את כל העובדות, ולא להסתיר מידע חיוני! דוד בטח מכיר את הבן שלו יותר טוב מחושי, והוא יכול להחליט לבד אם אבשלום ישנה את דעתו או לא.

תשובה חלקית

נראה לי שמבחינה צבאית אפשר 'ללמד זכות' על העצה המעשית שנתן חושי לדוד (לעבור את הירדן מייד):

אם עצת אחיתופל היתה מתקבלת - אז הוא היה מנסה להרוג רק את דוד עצמו (יז 2) "והכיתי את המלך לבדו, ואשיבה כל העם אליך". ולכן הדבר הכי טוב לדוד לעשות היה דווקא לא לעבור את הירדן (הוא ממילא לא יצליח לברוח מאחיתופל כי אחיתופל רץ יותר מהר), אלא שאנשיו יעברו את הירדן והוא יתחבא איפשהו (למשל בתוך הבאר הזאת בבחורים...), ואז אחיתופל ירדוף אחרי אנשיו של דוד מעבר לירדן, ולא ימצא שם את דוד, ודוד יינצל ממוות. אבל מכיוון שעצת חושי התקבלה - אבשלום ינסה להרוג את כל אנשיו של דוד (יז 12) "ולא נותר בו ובכל האנשים אשר איתו גם אחד", ולכן דוד חייב לעבור את הירדן כדי להיות יחד עם אנשיו, כי לדוד יש חשיבות מוראלית עצומה, כמו שאומרים אנשיו (יח 3) "כי עתה כמונו 10000 ועתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור".

בכל אופן, אני לא אוהב את הפירוש הזה שכתבתי, כי הוא מסתמך על ההנחה "מה היה קורה אם...", וזה הכל כמו מגדלים פורחים באויר. חוץ מזה, השאלה המקורית לא היתה רק שאלה צבאית אלא גם שאלה בפירוש הפסוקים, והפסוקים עדיין קשים - למה חושי משמיט את העובדה שעצתו התקבלה, ולמה יונתן ואחימעץ משמיטים בכלל את עצת חושי?

  • תגובות