גיבורי דוד - איך סופרים אותם?

קוד: גיבורי דוד - איך סופרים אותם בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 13

בכל מקום שיש רשימה עם מספר שקשור אליה, יש לפחות 2 דרכים להתאים בין הרשימה למספר.

גם כאן, ברשימת 37 הגיבורים של דוד, יש כמה דרכים. הדרך שהכי נראית לי היא שהיה דרוג פנימי ביניהם, כמו שכתוב על אבישי בן צרויה: "מן השלושה הכי נכבד... ועד השלושה לא בא", ועל בניהו בן יהוידע "מן השלושים נכבד ואל השלושה לא בא". 

 • 1 שר צבא -- יואב בן צרויה (הוא לא נמנה בפירוש אבל הוא ידוע).
 • 3 גיבורים שנקראו "השלישי" וגם "השלושה":
  • ראש השלישי -- הוא עדינו העצני,
  • אלעזר בן דודו בן אחוחי,
  • שמא בן אגא הררי.
 • 3 גיבורים שנקראו "3 הגיבורים" וגם "השלושה", והביאו מים לדוד: 
  • אבישי בן צרויה -- "ולו שם בשלושה"
  • בניהו בן יהוידע -- "ולו שם בשלושה הגיבורים"
  • גיבור נוסף -- שלו אין שם (בניגוד לשני הקודמים).
 • 30 גיבורים שנקראו "השלושים": מעשהאל אחי יואב עד אוריה החתי. ברשימה יש 31 (נדמה לי), אבל אחד מהרשימה הוא "שמה ההררי" -- נראה לי שזה אותו שמה שנזכר ב"שלישי" ובלעדיו יש 30 (אני לא יודע למה הוא נזכר שוב).

בכל אופן, אבישי היה "מן השלושה [השניים] הכי נכבד, ואל השלושה [הראשונים] לא בא", ובניהו היה "מן השלושים נכבד, ואל השלושה [הראשונים] לא בא".

פירוש אחר:


תגובות