מספרי פריטים ברשימות

קוד: מספרי פריטים ברשימות בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

בכל מקום שיש רשימה עם מספר שקשור אליה, יש לפחות 2 דרכים להתאים בין הרשימה למספר -- ובד"כ יש יותר. ע' למשל:

וגם כאן:

תגובות