רצח עמשא והרעב בימי דוד

קוד: ביאור:שמואל ב כא1 בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2; לא גמור

בשמ"ב כ"א מסופר, שה' הביא על ישראל בצורת, כעונש על מה שעשה שאול לגבעונים. וזה קצת מוזר: למה ה' "נזכר" להעניש את ישראל על המעשה של שאול רק בסוף ימי דוד?

תשובה: ראשית, כפי שניתן לראות בסוף פרק כ"א, העונש לא היה רק על הפגיעה בגבעונים, אלא גם על כך שלא קברו את שאול ולא ספדו לו כראוי למלך ישראל (רק אחרי שהוא נקבר ונספד הביא ה' גשם על הארץ). כלומר, היו כאן שתי עבירות ישנות של ישראל:

בפרק הקודם (שמ"ב כ) מסופר על רצח עמשא, ולא מסופר בכלל שהוא נקבר או שספדו לו כראוי לשר בישראל (מסופר רק שכיסו את גופתו בבגד, כדי שאנשים לא יעצרו לידה...). ייתכן שהסיבה לכך היא, שעמשא היה "בן יתר הישמעאלי", כלומר – לא מישראל (בפרשה המקבילה בדברי-הימים נאמר שיתר הוא "ישראלי", אז ייתכן שהוא היה גר, אבל זה לא משנה לענייננו). ייתכן שרוב ישראל לא-כל-כך שמחו שגר מגיע למשרה של שר-צבא, והם לא-כל-כך הצטערו ש'הגר הזה' נהרג. לכן גם כאן היו שתי עבירות, בדיוק אותן שתי עבירות של פרק כ"א:

ולכן ה' "נזכר" מייד לאחר מכן בעבירות הישנות.

קושיה על הפירוש הזה: אם אכן רצח עמשא הוא הסיבה לעונש, למה לא מסופר שדוד מתקן את העוול שנעשה לו, קובר אותו וסופד לו?


תגובות