האם יואב בן צרויה פחד מנשים?

קוד: האם יואב בן צרויה פחד מנשים בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מכתב

רקע

[שמ"ב יא 21]: לאחר מותו של אוריה שלח יואב שליח שידווח על כך לדוד. בין השאר, אמר יואב לשליח שדוד עלול להגיד "­מי הכה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימת בתבץ..."!

[שמ"ב כ 16]: שבע בן בכרי ברח לאבל בית מעכה, ויואב רדף אחריו וצר על העיר: "ותקרא אישה חכמה מן העיר: 'שמעו שמעו! אמרו נא אל יואב: קרב עד הנה ואדברה אליך!' ויקרב אליה ...".

 

שאלה

איך יואב לא פחד להתקרב אל החומה? הרי הוא עצמו אמר שזה מסוכן!

 

תשובות

דרך אגב: הדברים האלה של יואב מראים ש'ההתאבדות לא משתלמת'. אבימלך ביקש מנערו שיהרוג אותו, "פן יאמרו לי אישה הרגתהו"; אבל בסוף כן אמרו שאישה הרגה אותו...

 


האם יואב בן צרויה פחד מנשים?


תגובות