שירת דבורה - סיכום המלחמות עם הכנענים

קוד: ביאור:שופטים ה1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

[על פי שיעור של משה בלידשטיין]

שופטים ה1: " ותשר דבורה וברק בן אבינעם ביום ההוא לאמר "

באיזה יום נאמרה שירת דבורה? כדי לענות לשאלה יש להשוות בין שירת דבורה לבין מלחמת דבורה וברק בסיסרא, המתוארת בפרק הקודם. ישנם, בקריאה ראשונה, שני הבדלים עיקריים:

א. בפרק ד מסופר שדבורה קראה רק לשני שבטים - זבולון ונפתלי, ובפרק ה נזכרים שבטים רבים נוספים שהשתתפו במלחמה וכן דברי ביקורת לשבטים שלא השתתפו;

ב. בפרק ד נאמר שהמלחמה היתה באיזור נחל קישון, ובפרק ה נזכר גם איזור אחר, דרומה משם:  שופטים ה19: " באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען, בתענך על מי מגדו, בצע כסף לא לקחו ".

ישנן שתי גישות עיקריות:

1. השירה נאמרה ביום שבו ניצחו את הכנענים בנחל קישון, כמו שנאמר שני פסוקים לפני כן (שופטים ד23): " ויכנע אלהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל ", אך השירה מתייחסת גם לשלבים קודמים של המלחמה שאינם מתוארים בפרק ד, שבהם השתתפו שבטים נוספים באיזורים אחרים (ראו למשל מני אפרים שרשם בעמלק...).

2. השירה נאמרה מאוחר יותר, לאחר סיום האירועים המתוארים בפסוק הקודם (שופטים ד24): " ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען ". הפסוק הזה מתאר מלחמות נוספות, שהתרחשו בין שבטים שונים מבני ישראל לבין יבין מלך כנען ובני עמו (אולי הכוונה לתושבי המובלעות הכנעניות בנחלות השבטים). אחרי הניצחון של דבורה וברק, עם שבטי זבולון ונפתלי, על יבין מלך כנען וצבאו, היו עוד שבטים שקיבלו אומץ והתחילו להילחם באנשי יבין, "עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען ", ורק לאחר מכן שרו דבורה וברק את שירת ההודיה שלהם, בה הם משבחים את השבטים שהשתתפו במלחמות אלו ומגנים את השבטים שלא השתתפו.

לפי שתי הגישות, השירה נאמרה רק לאחר סיום המלחמות, כאשר הארץ שקטה:

שופטים ה31: " כן יאבדו כל אויביך ה', ואהביו כצאת השמש בגברתו; ותשקט הארץ ארבעים שנה "

כך הדבר ברוב שמחות הנצחון בתנ"ך - ראו שמחת נצחון בתנ"ך ובהסטוריה.

 

תגובות