עבדי שלמה

קוד: עבדי שלמה בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מכתב

מל"א ה 27: "ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש".

מל"א ט 21-22: "ויעלם שלמה למס עובד... ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו."

ע"פ ה27, וע"פ החצי השני של ט22, נראה ששלמה העלה עבדים מישראל. אבל ע"פ החצי הראשון של ט22 נראה ששלמה לא העלה עבדים מישראל! איך זה יכול להיות?

1. תקופות שונות

הפרקים מתייחסים לשתי תקופות שונות – פרק ה מדבר על תקופת בניין בית ה' ובית המלך, ופרק ט מדבר על התקופה שאחריה.

בתקופה הראשונה היתה יותר עבודה ולכן היה צורך ביותר עובדים – גם בעובדים מישראל.

בתקופה השניה כבר לא היה צורך בעבדים מישראל, ולכן "ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד" (בכפיה). אבל עדיין היו אנשים שרצו (ללא כפיה) לשרת אצל המלך - "כי הם אנשי המלחמה ועבדיו..."

2. תפקידים שונים

יש כאן תפקידים שונים, יש סוגים שונים של עבדים:

תגובות