נמצא בו דבר טוב

קוד: ביאור:מלכים א יד13 בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 13

הנביא אחיה ניבא שאביה, בנו החולה של ירבעם, ימות מחוליו. הוא הוסיף ש:

מלכים א יד13: "וְסָפְדוּ לוֹ כָל יִשְׂרָאֵל, וְקָבְרוּ אֹתוֹ - כִּי זֶה לְבַדּוֹ יָבֹא לְיָרָבְעָם אֶל קָבֶר; יַעַן נִמְצָא בוֹ דָּבָר טוֹב אֶל ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בְּבֵית יָרָבְעָם"

מהו 'הדבר הטוב' שנמצא בבנו של ירבעם?

1. המדרש אומר שהוא עלה לרגל – וזה נרמז בלשון הפסוק (הוא עלה "אל ה' א-להי ישראל").

2. פירוש נוסף: בזכות "הדבר הטוב" זכה אביה להיקבר, ולכן צריך לבדוק למה ירבעם לא זכה להיקבר - במה הוא גרוע יותר משאר החוטאים שעבדו ע"ז? בנבואת אחיה נזכרו 2 סיבות:

  1. יען אשר הרימותיך מתוך העם ואתנך נגיד על עמי ישראל... ולא היית כעבדי דויד... – כפיות טובה;
  2. ותרע לעשות מכול אשר היו לפניך, ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכעיסני, ואותי השלכת אחרי גווך – המצאת חטא חדש.

מבין שתי הסיבות האלו, רק הראשונה (כפיות טובה) נזכרת בנבואה המקבילה על בעשא (שגם הוא לא זכה להיקבר): "יען אשר הרימותיך מן העפר, ואתנך נגיד על עמי ישראל; ותלך בדרך ירובעם, ותחטיא את עמי ישראל להכעיסני בחטאותם".

לכן נראה לי שאביה זכה להיקבר כי הוא לא היה כפוי טובה. אפשר גם לפרש כך את הפסוק, אם מפרשים ש"דבר" משמעו "דיבור" (ראו דבר = דיבור): "יען נמצא בו דבר טוב אל ה' א-להי ישראל" = "בגלל שהוא דיבר דבר טוב על ה' א-להי ישראל". הוא לא היה כפוי טובה – הוא הודה לה' על כך שזכה למעמד גבוה. אולי הוא אפילו ניסה להחזיר את הוריו בתשובה...תגובות