ניצבי שלמה

קוד: ניצבי שלמה בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 6

[ע' עוד ב'אטלס דעת מקרא'. יש שם מפה והסברים יותר טובים.]

במל"א ד מופיעה רשימה של הניצבים שמינה שלמה לגבות מיסים מישראל:

השבט

תחום שלטונו

שם הנציב

אפרים

בהר אפרים

בן חור

דן

במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן

בן דקר

יהודה, מנשה 1

בארובות (לו שוכה וכל ארץ חפר)

בן חסד

מנשה 1 (צפ-מע)

כל נפת דור

בן אבינדב (טפת בת-שלמה הייתה לו לאישה)

מנשה 1 (מרכז ומזרח)

תענך ומגידו וכל בית-שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליוקמעם

בענא בן אחילוד

מנשה 2

ברמות גלעד; לו חוות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לו חבל ארגוב אשר בבשן (שישים ערים גדולות, חומה ובריח נחושת)

בן גבר

גד

מחניימה

אחינדב בן עידוא

נפתלי

בנפתלי

אחימעץ (גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאישה)

אשר

באשר, ובעלות

בענא בן חושי

יששכר

ביששכר

יהושפט בן פרוח

בנימין

בבנימין

שמעי בן אלא

ראובן, גד, מנשה

בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן

גבר בן אורי

יהודה(?)

בארץ [יהודה ] - יש אומרים (ע' פירוש דעת מקרא), שהמילה 'יהודה' שמופיעה בתחילת הפסוק הבא (פסוק 20) שייכת בעצם לסוף הפסוק הקודם. לפי הפירוש הזה יש נציבים בכל הארץ – גם בארץ יהודה. ולפי הפירוש הזה כל אחד מ12 הנציבים הראשונים אחראי על גביית מסים חודש אחד בשנה (כמו שכתוב בפסוק 7), והנציב ה13 אחראי על גביית מסים בחודש הנוסף בשנה מעוברת (ע' רש"י).

נציב אחד אשר...

בפרק זה אנסה ככל יכולתי למצוא קצת סדר ברשימה המסובכת הזאת. זהירות – חלק מהסימנים כאן הם דמיוניים לחלוטין!

נראה לי, שלא כל הניצבים היו שווים בחשיבותם: יש ניצבים שהיו ממונים על תחומים גדולים ויש ניצבים שהיו ממונים על תחומים יותר קטנים. לפי זה:

והנה עוד כמה סימנים לזכור את תחומי הניצבויות:


תגובות