1. אלישע מקורב למלוכה

קוד: 1. אלישע מקורב למלוכה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: דוד גלמן

אל:

בסיפור'אלישע והשונמית I' אלישע מקורב למלוכה- יש לו קשרים בחצר המלך (ד:יג). לא יכול להיות שזה יהורם.

תגובות